Onderzoeksgroep Ontwikkelingsstoornissen

English version link  English version

riddl logo 

De onderzoeksgroep verricht voornamelijk fundamenteel onderzoek naar de psychopathologische mechanismen bij (jonge) kinderen, adolescenten en volwassenen met een ontwikkelingsstoornis (autismespectrumstoornis, ADHD, leerstoornissen en de gevolgen van vroeggeboorte).

Ons onderzoek draagt bij tot de psychologische theorievorming over deze problematieken en heeft implicaties voor diagnose en interventie. Verder gaat er bijzondere aandacht naar neuroscience (EEG/ERP/fMRI/fNIRS) onderzoek.