Masterproef

Studenten kunnen bij de Vakgroep Orthopedagogiek terecht voor de begeleiding van een masterproef op het gebied van disability studies, gedrags- en emotionele stoornissen, drugmisbruik en migratie en transculturalisering.

Het promotorschap kan worden opgenomen door  Prof. dr. Geert Van Hove, Prof. dr. Wouter Vanderplasschen, Prof. dr. Stijn Vandevelde,  Prof dr. Sarah De Pauw, Prof. dr. Claudia Claes, dr. Elisabeth De Schauwer, dr. Inge Van de Putte, dr. Clara De Ruysscher, dr. Olivier Collins, dr. Sara Rowaert en dr. Inge Blockmans.

Daarnaast kunnen de assistenten en onderzoekers aan de vakgroep mee instaan voor de begeleiding en opvolging van de masterproef.

Bij het begin van elk academiejaar worden de mogelijke thesisonderwerpen kenbaar gemaakt aan studenten 1e Master Orthopedagogiek.

Meer informatie over de praktische en administratieve afspraken inzake het maken en indienen van de masterproef kan teruggevonden worden op de website van de Facultaire Diest Onderwijsondersteuning (FDO).

Meer informatie over het proces van het schrijven van de masterproef kan teruggevonden worden in de studiefiches:

 

Heb je zelf een voorstel of idee voor een masterproef, stuur deze dan door naar

Masterproefprijs Eric Broekaert

De masterproefprijs “Professor Eric Broekaert” wil onderzoek stimuleren en honoreren dat een bijdrage levert aan de wetenschappelijke kennis rond en praktijkgerichte ondersteuning van kinderen, jongeren en volwassenen in kwetsbare situaties. De masterproefprijs wordt sinds 2019 jaarlijks toegekend aan de meest verdienstelijke scriptie in het brede veld van de orthopedagogiek.
In de traditie van de integratieve handelingsorthopedagogiek van Professor Broekaert komen zowel fundamenteel-theoretische als empirische studies in aanmerking, waarbij kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden (of een combinatie van beide) kunnen worden gehanteerd. Om in aanmerking te komen dienen masterproeven aan te sluiten bij de definitie van orthopedagogiek zoals die door Eric Broekaert en collega’s werd uitgewerkt:

“Orthopedagogiek is de wetenschap van het methodisch, integratief en zinvol sociaal interactief handelen in opvoedkundige situaties die als problematisch ervaren worden, met als doel de leefsituatie, kwaliteit van leven en participatie in de maatschappij van alle betrokkenen te verbeteren, en dit door wetenschappelijk onderbouwde kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden.”

Ontdek hoe jij kan meedingen voor deze prestigieuze prijs.