Masterproefprijs "Professor Eric Broekaert"

Tijdens het academiejaar 2024-2025 wordt de masterproefprijs “Professor Eric Broekaert” voor de zesde keer uitgereikt. Dit initiatief is een samenwerking tussen de Vakgroep Orthopedagogiek van de Universiteit Gent en uitgeverij Gompel&Svacina.

Professor Broekaert (1951-2016) was jarenlang hoogleraar en voorzitter van de Vakgroep Orthopedagogiek van de Universiteit Gent. De masterproefprijs wordt toegekend aan de meest verdienstelijke scriptie in het brede veld van de orthopedagogiek. De masterproefprijs “Professor Eric Broekaert” wil zo onderzoek stimuleren en honoreren dat een bijdrage levert aan de wetenschappelijke kennis rond en praktijkgerichte ondersteuning van kinderen, jongeren en volwassenen in kwetsbare situaties. In de traditie van de integratieve handelingsorthopedagogiek van Professor Broekaert komen zowel fundamenteel-theoretische als empirische studies in aanmerking, waarbij kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden (of een combinatie van beide) kunnen worden gehanteerd. Om in aanmerking te komen dienen masterproeven aan te sluiten bij de definitie van orthopedagogiek zoals die door Eric Broekaert en collega’s werd uitgewerkt:

“Orthopedagogiek is de wetenschap van het methodisch, integratief en zinvol sociaal interactief handelen in opvoedkundige situaties die als problematisch ervaren worden, met als doel de leefsituatie, kwaliteit van leven en participatie in de maatschappij van alle betrokkenen te verbeteren, en dit door wetenschappelijk onderbouwde kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden.”

Welke masterproeven komen in aanmerking?

Alle masterproeven in het vakgebied van de orthopedagogiek en ingediend aan een Belgische of Nederlandse universiteit komen in aanmerking. De masterproef dient – in brede zin – gericht te zijn op onderzoek naar de ondersteuning van (de meest) kwetsbare personen, groepen en hun context in de samenleving. De masterproef moet beoordeeld zijn tijdens één van de twee afgelopen academiejaren (2022-2023 of 2023-2024) voor de uiterlijke indiendatum van 30 september 2024. De masterproef moet gehonoreerd zijn met een score van minstens 14/20 (of het equivalent ervan). Studenten moeten, bij het insturen van hun masterproef, afgestudeerd zijn in de opleiding waartoe de masterproef behoort. Men kan slechts één keer met dezelfde masterproef deelnemen aan deze masterproefprijs.

Wat houdt de prijs in?

  • De laureaat ontvangt een geldprijs van 500 euro.
  • De laureaat en de andere geselecteerde kandidaten op de shortlist krijgen tevens de mogelijkheid om een verkorte versie van hun masterproef als artikel voor te leggen aan het tijdschrift “Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk”.

Hoe deelnemen?

Volgende documenten dienen vóór 30 september 2024, 23.59 uur, elektronisch te worden bezorgd via het e-mailadres orthopedagogiek@ugent.be:

  • De volledige masterproef (in het Nederlands of Engels) zoals ze werd ingediend aan een Belgische of Nederlandse universiteit;
  • Een kopie van het document waaruit een score van minstens 14/20 blijkt;
  • Een samenvatting van maximaal duizend woorden, waarin tevens de relevantie voor het orthopedagogisch werkveld en de link met de eerder aangegeven definitie van orthopedagogiek worden geduid. Er wordt enkel rekening gehouden met tijdig én volledig ingediende voorstellen.

Er wordt enkel rekening gehouden met tijdig en volledig ingediende voorstellen.

Hoe verloopt de procedure?

De jury is samengesteld uit vijf personen. Zij zal op basis van de ingediende stukken een shortlist van vijf masterproeven samenstellen. De genomineerden zullen hiervan op de hoogte worden gebracht. Uit deze shortlist wordt de definitieve laureaat gekozen, die de kans zal krijgen zijn of haar onderzoek voor te stellen op het onderzoekssymposium van de vakgroep Orthopedagogiek van de UGent in de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (Henri Dunantlaan 1, 9000 Gent). Bij de beoordeling (zowel voor het samenstellen van de shortlist als bij de selectie van de laureaat) wordt rekening gehouden met volgende criteria:

  • De wetenschappelijke kwaliteit;
  • De bijdrage aan de wetenschappelijke kennis rond en praktijkgerichte ondersteuning van kinderen, jongeren en volwassenen in kwetsbare situaties en/of hun netwerk;
  • De link met de hierboven aangegeven definitie van orthopedagogiek. Bij een onvoldoende niveau van inzendingen kan de jury beslissen om de prijs niet uit te reiken. Over de beoordeling wordt geen verdere correspondentie gevoerd.

Meer informatie?

Meer informatie kan worden verkregen via orthopedagogiek@ugent.be.