Stage in het buitenland

Wie kan de buitenlandse stagegever zijn?

De buitenlandse stagegever moet voldoen aan dezelfde vormelijke en inhoudelijke voorwaarden als een binnenlandse stagegever

 • Indien er een match is tussen stagiair en stagegever, zorg er dan voor dat er duidelijke afspraken zijn rond:
  • de stage inhoud (projecten) en de doelstellingen van de stage, zie taakomschrijving (job description)
  • de dagelijkse begeleiding en feedback door de stageverantwoordelijke van de stagegever
  • de formele evaluatiemomenten van de stage (tussentijdse- en eindevaluatie)
  • de begeleidings-- en reflectiemomenten vanuit de opleiding:  maak daarover vooraf duidelijke afspraken met de aan u toegewezen interne stageverantwoordelijke

Stageadminstratie in het kader van een buitenlandse stage

De deadline voor het registreren van je stage (uitwisselingsaanvraag) in oasis is 19 februari 2022.
Zie ook FPPW website met informatie rond stage in het buitenland

Stageduur en periode

 • Indentiek met die van de binnenlandse stage

Begeleiding

Iedere student die een buitenlandse stage loopt, wordt ook toegewezen aan een stagebegeleider van de universiteit.  Deelname aan een fysieke intervisiegroep is natuurlijk niet mogelijk.  Daarom zal de stagebegeleider meer individueel met de student werken:

 1. Korte kennismaking met de stagebegeleider bij de stagegever en de student
 2. 8 contactmomenten met de student, die meer de vorm van ‘supervisie’/’coaching’ aannemen.  
 3. Van de student wordt verwacht dat hij zich op dezelfde wijze voorbereidt als de studenten die aan de intervisie deelnemen en het nodige oplaadt in de digitale leeromgeving van de universiteit, zoals:
  1. Voor de eerste bijeenkomst de online talententest invullen;
  2. Kort stageplaats, voornaamste activiteiten en project voorstellen (eenmalig);
  3. Per contactmoment een leervraag voorbereiden die kadert in het centrale thema van dat moment.

De contactmomenten verlopen bij voorkeur via Skype of een andere technologie die toelaat van elkaar face-to-face te zien. Student en stagebegeleider van de universiteit spreken onderling de data voor de contactmomenten af. 

 

Advies

 • Regel vroeg genoeg verblijf, visa, vaccinaties, ...
 • Neem regelmatig contact op met de buitenlandse stagegever om te controleren of de afspraken en de situatie onveranderd blijft
 • start vroeg genoeg met het organiseren van een buitenlandse stage (start reeds in het 1ste semester van de 1ste master)
 • Bekijk de reisadviezen van het Ministerie van Buitenlandse zaken.
  • Alle reizen naar het land worden (tijdelijk) volledig afgeraden
  • Alle niet-essentiële reizen naar het land worden afgeraden
  • Reizen naar bepaalde delen van het land worden sterk/formeel afgeraden - reizen naar bepaalde delen van het landen dienen kost wat kost te worden gemeden
  • Niet-essentiële reizen naar bepaalde delen van het land worden afgeraden
  • Controleren of uw bestemming veilig is.
  • Wanneer uw bestemming vermeld wordt onder één van onderstaande categorieën beschouwt de UGent deze regio als gevaarlijk en geldt er een algemeen verbod en kan er dus geen overeenkomst goedgekeurd worden.

Buitenlandse stagemogelijkheden