Stage in het buitenland

Stage binnen Europa via Erasmus: Erasmus traineeship

  • Een Erasmus traineeship is een stage van min. 2 maanden met een erasmusbeurs.
  • Ben je al op Erasmus geweest, dan kan je toch nog op buitenlandse stage met een erasmusbeurs.
  • Vraag de toelating van de verantwoordelijke van de stage waarvoor je naar het buitenland wil.
  • Volg het stappenplan van de Afdeling Internationalisering.
  • De deadline voor het registreren van je stage (uitwisselingsaanvraag) in oasis is 20 februari 2020.

Buitenlandse stage buiten Europa

Vanaf 2020-2021 kun je voor om het even welke bestemming buiten Europa een beurs aanvragen. Meer info vind je op deze website: Bilaterale raamakkoorden buiten Europa. De richtlijnen komen vanaf midden januari 2020 online. De deadline voor de aanvraag is 4 maart.

Stage in het buitenland voor studenten Bedrijfspsychologie en Personeelsbeleid

1. Wanneer en hoe lang kun je op buitenlandse stage?

De opleiding Bedrijfspsychologie en Personeelsbeleid is onlangs overgeschakeld naar een nieuw programma voor masterstudenten. In de 2de Master is er nu een stage van 30 stp. Deze stage kan opgesplitst worden in een binnenlandse en een buitenlandse stage.

2. Hoe een stageplaats in het buitenland zoeken?

In de voorbije jaren hebben verschillende studenten een buitenlandse stage gedaan in o.a. Frankrijk (Parijs), China (Shangai) en Australië (Sydney).

Indien je op buitenlandse stage wil, dan vraagt de vakgroep om contact op te nemen met Prof. .

Een belangrijke criteria, voor het in aanmerking komen van de stageplaats, is de mate waarin de student de taal van het land spreekt.

Indien er een goede kennis is van de taal, dan raadt de vakgroep aan om rechtstreeks contact op te nemen met de organisaties/bedrijven in het buitenland om te solliciteren voor een stageplaats.

Indien taal een probleem is, dan is het meestal gemakkelijker om op grote organisaties te focussen die internationaal actief zijn (bv. grote consultingkantoren of productiebedrijven). Veel van deze bedrijven bieden 'global internship initiatives' aan. Studenten kunnen best rechtstreeks bij deze bedrijven solliciteren. Deze bedrijven eisen meestal een bepaald profiel en verwachten dat trainees al wat werkervaring hebben. Daardoor is het niet zo gemakkelijk om hiervoor in aanmerking te komen.

3. Stage via AIESEC

Aiesec biedt een aantal opties in het buitenland aan. Meer info vind je via hun website: http://aiesec.be/gent/

4. Beurzen

Stages binnen Europa van minstens drie maanden komen in aanmerking voor een erasmusbeurs. Gelieve hiervoor de richtlijnen te volgen zoals beschreven bij 'Stage binnen Europa via Erasmus: Erasmus traineeship'.

Voor stages buiten Europa moet je eveneens een uitwisselingsaanvraag in Oasis invullen. Op deze manier wordt jouw buitenlandse stage geregistreerd als uitgaande mobiliteit.

Beurzen voor stages in ontwikkelingslanden

 

Naar het buitenland voor Masterproef II

  • Het is belangrijk om ook hiervoor een uitwisselingsaanvraag in te vullen in oasis.

Contact

Facultaire Dienst Onderwijsondersteuning
Marisa Montero Perez
international.PP@UGent.be
T 09 264 91 33

De balie internationalisering heeft beperkte openingsuren!