Financiering buitenlands verblijf

Er zijn verschillende beurzen beschikbaar om je uitwisseling voor studie, onderzoek in het kader van een masterproef of stage, mogelijk te maken. In het merendeel van de gevallen moet er een akkoord zijn tussen je opleiding/faculteit en de instelling van je keuze om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning.

Op deze pagina vind je de beurzen terug die door de UGent ondersteund worden en de wijze waarop je ze kan aanvragen. Lees de instructies aandachtig en bereid je dossier zorgvuldig voor tegen de gestelde deadline. Een aantal groepen studenten kunnen extra ondersteuning krijgen als ze op uitwisseling gaan. Het gaat om:

 • Studenten die een studietoelage van de Vlaamse Overheid ontvangen
 • Studenten met een functiebeperking (erkend via het VAPH)
 • Werkstudenten in een formeel goedgekeurd studietraject

Weet ook dat als je niet tot deze groepen zou behoren, er bij heel wat beurzen bij de toekenning wel rekening gehouden wordt met je financiële situatie.

Naast de hieronder opgesomde beurzen zijn er nog studiebeurzen van privé-instanties en overheden, je kan daar gerust ook zelf naar op zoek gaan. 

Europa

Kies je voor een bestemming in Europa, is de kans zeer groot dat je een beurs zult krijgen.

Erasmus+

Erasmus is mogelijk naar de zogenaamde Erasmus programma landen. Je ontvangt een maandelijkse beurs die varieert per land van bestemming met een top-up van 250€ voor studenten die een (gedeeltelijke) Vlaamse studietoelage hebben.

De bedragen per land voor academiejaar 2023-2024 (wordt jaarlijks herbekeken):

 • Groep 1: Denemarken, Finland, Groothertogdom Luxemburg, Ierland, Ijsland, Liechtenstein, Noorwegen, Zweden en Verenigd Koninkrijk. € 669/maand voor studenten met Vlaamse studietoelage en € 419/maand voor alle andere studenten.
 • Groep 2: Cyprus, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Malta, Nederland, Oostenrijk, Portugal en Spanje. € 619/maand voor studenten met Vlaamse studietoelage en € 369/maand voor alle andere studenten.
 • Groep 3: Bulgarije, Estland, Hongarije, Kroatië, Letland, Litouwen, Noord-Macedonië, Polen, Roemenië, Servië, Slovakije, Slovenië, Tsjechië en Turkije. € 569/maand voor studenten met Vlaamse studietoelage en € 319/maand voor alle andere studenten.

Voor een Green travel is een top-up van € 50 mogelijk.

Blended Intensive Programme (BIP)

Naast de klassieke uitwisseling voor studie of voor stage kun je als student met het Erasmus+ programma voortaan ook voor een kortere periode op uitwisseling.

  • Voor studenten bedraagt de individuele steun
   • Tussen 5-14 dagen 79 EUR per dag (met een top-up van 100€ voor bepaalde studenten oa. studietoelage Vlaamse gemeenschap, werkstudentstatuut….)
   • Tussen 15-30 dagen 56 EUR per dag (met een top-up van 150€ voor bepaalde studenten oa. studietoelage Vlaamse gemeenschap, werkstudentstatuut….)
  • Een reisdag vóór de activiteit en een reisdag na de activiteit worden gedekt door individuele steun (berekend volgens de afstand).  Deze hoef je niet te registreren in Oasis, wij berekenen deze voor jou bij de betaling van je beurs.
  • Sommige studenten (studenten met studietoelage Vlaamse gemeenschap, werkstudentstatuut….) komen ook in aanmerking voor een reisvergoeding of voor de verhoogde top up voor Green Travel.

 

Bedrag per deelnemer

‘Green travel’

Tussen 10 en 99 km

€ 23,00

 

Tussen 100 en 499 km

€ 180,00

€ 210,00

Tussen 500 en 1999 km

€ 275,00

€ 320,00

Tussen 2000 en 2999 km

€ 360,00

€ 410,00

Tussen 3000 en 3999 km

€ 530,00

€ 610,00

Tussen 4000 en 7999 km

€ 820,00

 

8000 km en meer

€ 1500,00

 

Erasmus Belgica

Je kunt in Franstalig België op uitwisseling binnen het zogenaamde Erasmus Belgica programma.

Swiss-European Mobility Programme

Voor uitwisselingen naar Zwitserland gelden dezelfde voorwaarden als voor de Erasmuslanden. De beurs bedraagt gemiddeld 300  euro per maand en wordt uitbetaald door de Zwitserse gastinstelling.

Stage via Erasmus

In de Erasmuslanden kan je een stage lopen. De maandelijkse beurs varieert per land van bestemming met een top-up van € 250 voor studenten die een (gedeeltelijke) Vlaamse studietoelage hebben en voor werkstudenten.

De bedragen per land voor academiejaar 2023-2024 (wordt jaarlijks herbekeken):

 • Groep 1: Denemarken, Finland, Groothertogdom Luxemburg, Ierland, Ijsland, Liechtenstein, Noorwegen, Verenigd Koninkrijk en Zweden. € 819/maand voor studenten met Vlaamse studietoelage en € 569/maand voor alle andere studenten.
 • Groep 2: Cyprus, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Malta, Nederland, Oostenrijk, Portugal en Spanje. € 769/maand voor studenten met Vlaamse studietoelage en € 519/maand voor alle andere studenten.
 • Groep 3: Bulgarije, Estland, Hongarije, Kroatië, Letland, Litouwen, Noord-Macedonië, Polen, Roemenië, Servië, Slovakije, Slovenië, Tsjechië en Turkije. € 719/maand voor studenten met Vlaamse studietoelage en € 469/maand voor alle andere studenten.

Voor een Green travel is een top-up van € 50 mogelijk.

Stage via Erasmus Belgica

 • Uitwisseling van minstens 2 maand en maximum 1 jaar in Franstalig België
 • De cursus stage is opgenomen in je curriculum
 • Je voldoet aan alle administratieve verplichtingen

Buiten Europa

Veiligheidssituatie op je bestemming
Wees je ervan bewust dat het mogelijk is dat je een beurs krijgt toegewezen, maar je toch niet kan vertrekken naar je gastland. Voor de meeste bestemmingen zullen er geen probleem zijn, maar voor een aantal landen gelden soms reisbeperkingen of is de algemene veiligheidssituatie onzeker. Je zal pas groen licht krijgen indien aan bepaalde factoren voldaan is: o.a. een positief reisadvies, geen beperkende maatregelen op je bestemming die het dagelijks leven ernstig bemoeilijken en een positief advies van je faculteit omtrent het academisch aanbod. Het toekennen van een beurs is dus voorwaardelijk, en is allerminst een garantie voor een effectieve afreis. Je zal pas onkosten mogen maken ter voorbereiding van je uitwisseling NA een positief advies van diverse actoren.

UGent beurzen buiten de Erasmus+ zone

Er zijn aan de UGent beurzen beschikbaar voor een uitwisseling BUITEN de Erasmus+ zone. Deze beurzen worden  via een competitief selectieproces verdeeld op basis van een portfolio waarbij o.a. je financiële achtergrond en academische motivatie in rekening worden gebracht. De beurzen variëren van een forfaitaire reisvergoeding tot een maandelijkse toelage (mogelijk beperkt in duur) én reisvergoeding.

 • De Erasmus+ zone bestaat uit de 27 EU lidstaten en Noord-Macedonië, Noorwegen, Liechtenstein, IJsland, Servië en Turkije. Voor deze landen kan je dus GEEN beurs aanvragen binnen dit selectieproces.
 • Er kan via deze oproep eveneens geen beurs aangevraagd worden voor Zwitserland dat een apart programma heeft.
 • Het Verenigd Koninkrijk behoort niet tot de Erasmus+ zone. Beurzen voor uitwisselingen naar het Verenigd Koninkrijk zijn dan ook in dit selectiemechanisme opgenomen.

Je kan met je vragen terecht bij de medewerkers van het International Support Team.

Vanaf het academiejaar 2024-2025 wijzigt het huidige selectiemechanisme voor de toekenning van de beurzen. De beurzen variëren nog steeds van een forfaitaire reisvergoeding tot een maandelijkse toelage (mogelijk beperkt in duur) én reisvergoeding. Je maakt meer kans op een hogere beurs indien je sociaal-financiële nood hoog is. De wijze van kandideren en de manier waarop de selectie wordt uitgevoerd, zal wijzigen.

Ben jij een student met interesse in een uitwisseling buiten de Erasmuszone tijdens academiejaar 2024-2025? Op donderdag 7 december organiseerden we een infosessie. Tijdens de infosessie behandelden we drie topics:

 1. beurzen: selectiemechanisme en beurzentoewijzing;
 2. voorbereiding: administratief - gezondheid - veiligheid;
 3. financiële voorbereiding.

Kon je niet aanwezig zijn tijdens de infosessie, dan kan je de opname (her)bekijken en/of de begeleidende slides raadplegen.

Ondertussen zijn de richtlijnen afgewerkt. Alle noodzakelijke en gedetailleerde informatie over de beurzen kan je terugvinden in de ‘Richtlijnen voor studenten voor beurzen buiten de Erasmus+ zone'.

Beurzen voor stage in VS via The Washington Center

The Washington Center is een onafhankelijke, non-profit organisatie die stages en academische seminaries aanbiedt aan studenten van Vlaamse universiteiten en hogescholen (www.twc.edu). Het Departement Onderwijs en Vorming stelt 12 beurzen beschikbaar voor Vlaamse studenten die gedurende één semester van het academiejaar 2024-2025 stage willen lopen bij internationale organisaties of bedrijven in Washington.

Het beursbedrag was € 9.000 per student. Voor studenten uit ondervertegenwoordigde groepen was het beursbedrag € 12.000. De bedragen voor het volgend academiejaar zijn nog niet bekend. Let wel: de beurs dekt niet alle onkosten en wordt steeds rechtstreeks aan The Washington Center overgemaakt.

Deze beursaanvragen vallen door de specifieke aard van dit beursprogramma buiten het UGent-selectiesysteem voor buitenlandse beurzen voor uitwisseling tijdens de studie, zoals hierboven beschreven in de rubriek 'buiten Europa'.

Ontvankelijkheidscriteria en modaliteiten

 • De student is ingeschreven aan een Vlaamse universiteit of hogeschool en heeft op het moment van indienen van de aanvraag minimum 60 credits behaald.
 • Enkel studenten uit volgende studiegebieden komen in aanmerking voor dit beurzenprogramma: Kunsten, Business en management, Wereldhandel, Informatietechnologie, Media en communicatie, Internationale relaties, Rechten, Criminologie en Politieke wetenschappen.
 • De student heeft een Grade Point Average van minimum 3.0 op een schaal van 4.0 (interpretation of grades)
 • De mobiliteit bedraagt 1 semester, en heeft betrekking op stage.

Aanvraag en selectie

 • UGent mag maximaal 6 studenten voordragen voor selectie op Vlaams niveau. Indien er meer kandidaten zijn, worden de grootste kanshebbers voorgedragen.
 • De UGent maakt een eerste interne selectie.
 • Indien je geïnteresseerd bent, meld je deze interesse bij je faculteit (FCI-medewerker) voor maandag 11 maart 2024 12u00. De faculteiten kijken of je in aanmerking komt.
 • Als je de toestemming bekomt van je faculteit, zal je gevraagd worden om een online dossier in te vullen en bepaalde documenten op te laden tegen maandag 25 maart 2024. Je wordt via een email op de hoogte gebracht.
 • De finale selectie gebeurt door de Vlaamse overheid. Je verneemt de selectieresultaten via de Afdeling Internationalisering in de loop van de maand mei.

Meer informatie

Beurzen China

Studenten die op uitwisseling naar China willen, hebben drie mogelijkheden:

 • UGent beurs buiten de Erasmus+ zone. Zie hierboven. De call voor deze beurzen wordt half januari 2024 verspreid.
 • Een beurs toegekend door de China Scholarship Council (CSC) programma via de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (VLUHR)
 • Een beurs toegekend door de Mission of P. R. China to the EU (Chinese ambassade bij de Europese Unie).

OPGELET: Studenten mogen geen aanvraag indienen bij zowel de China Scholarship Council (CSC) via de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (VLUHR) én de Mission of P. R. China to the EU (Chinese ambassade bij de Europese Unie). Studenten moeten één van de twee agentschappen kiezen voor hun aanvraag. Wanneer de Chinese overheid aanvragen van studenten terugvindt bij beide agentschappen, worden beide aanvragen geannuleerd.

 1. via het China Scholarship Council (CSC) programma en de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (VLUHR)

Wat?

Het Chinese Ministerie van Onderwijs stelt mobiliteitsbeurzen ter beschikking voor studenten (Bachelor, Master en PhD) van alle Vlaamse hoger onderwijs instellingen en uit alle studierichtingen voor het academiejaar 2024-2025. Een lijst van deelnemende instellingen kan gevonden worden op de website van CSC.

In totaal worden door VLUHR 11 kandidaten (+ 2 reservekandidaten) geselecteerd. Indien er meer dossiers worden ingediend dan dat er beurzen beschikbaar zijn, wordt, in samenspraak met het Departement Onderwijs & Vorming, een selectie gemaakt op basis van de kwaliteit van de dossiers (Transcripts of Records, studieplan/onderzoeksvoorstel en aanbevelingsbrief).

Voor wie zijn de CGS-beurzen?

Kandidaten moeten bachelor-, master- of doctoraatstudenten zijn met een sterke interesse in China. Studenten van alle faculteiten komen in aanmerking. Studenten met de Chinese nationaliteit kunnen geen aanvraag indienen.

Duur?

Een semester of een academiejaar (van september tot juli).

Beurs?

 • Vrijstelling van studiegeld
 • Accommodatie op de campus (vaak in een gedeelde kamer)
 • Een maandelijkse toelage van CNY 2.500 (Bachelor) ,CNY 3.000 (Master) of CNY 3.500 (PhD)
 • Basis ziekteverzekering

Opgelet: een reisvergoeding is niet inbegrepen in deze beurs.

Welke documenten heb ik nodig voor een aanvraag?

Voor de lijst met documenten die nodig zijn voor de beursaanvraag, verwijzen we graag naar de vier officiële documenten :

Aanvraagprocedure en selectie?

De aanvraagprocedure verloopt via 2 belangrijke stappen:

Stap 1

De studenten dienen online te registreren via campuschina.org en door te klikken naar ‘Scholarship Application for Students’. Zo kom je op https://studyinchina.csc.edu.cn/#/login en kan een account worden aangemaakt. Bij het registreren is het belangrijk dat de student volgende informatie ingeeft:

 • Program Category: Type A
 • Agency number: 0561

Na de online registratie moet per kandidaat een dossier worden samengesteld met alle documenten opgesomd in bijlage ‘2. General requirements’. Onder andere volgende documenten mogen niet ontbreken:

 • Pre-admission letter van een Chinese universiteit
 • Non-criminal record report. Dit is een ‘Uittreksel uit het strafregister’, wat vroeger ‘getuigschrift van goed zedelijk gedrag' werd genoemd.
 • Foreigner physical examination. Dit document is enkel van toepassing voor studenten die zich aanmelden voor een programma met een duur langer dan 6 maanden. Studenten hoeven dit onderzoek niet meteen te laten uitvoeren, de exacte timing hiervoor wordt nog meegedeeld door het Chinese Ministerie van Onderwijs.

Alle in de bijlage opgesomde documenten moeten ook digitaal worden opgeladen bij het invullen van het online registratieformulier.

Stap 2

De aanvraag - met alle gevraagde documenten - dient ook via email verzonden te worden, ten laatste op dinsdag 13 februari 2024, naar de afdeling Internationalisering van de UGent via international@ugent.be.

De Afdeling Internationalisering stuurt dan de UGent-beursaanvragen door naar het VLUHR secretariaat, die in totaal 11 kandidaten pre-selecteert (voor alle Vlaamse hogescholen en universiteiten) en voordraagt aan CSC.

 1. Via de Mission of P. R. China to the EU (Chinese ambassade bij de Europese Unie)

Wat?

In totaal voorziet de Mission of China to EU een honderdtal beurzen voor Europese studenten om naar China op uitwisseling te gaan.

Ervaring uit het verleden, toont aan dat UGent-studenten die een beursaanvraag (een volledig dossier wel te verstaan) indienen in het kader van deze oproep, grote slaagkansen hebben.

Alle informatie aangaande deze specifieke oproep is beschikbaar op de deze website.

Voor wie zijn de EU-Window-beurzen?

Kandidaten moeten bachelor-, master- of doctoraatstudenten zijn afkomstig uit een EU lidstaat.

Duur?

Een semester of een academiejaar (van september tot juli).

Beurs?

 • Vrijstelling van studiegeld
 • Accommodatie op de campus (vaak in een gedeelde kamer)
 • Een maandelijkse toelage van CNY 2.500 (Bachelor) ,CNY 3.000 (Master) of CNY 3.500 (PhD)
 • Basis ziekteverzekering

Opgelet: een reisvergoeding is niet inbegrepen in deze beurs.

Welke documenten heb ik nodig voor een aanvraag?

Aanvraagprocedure en selectie?

De aanvraagprocedure verloopt via 2 belangrijke stappen:

Stap 1

De studenten dienen online te registreren via campuschina.org en door te klikken naar ‘Scholarship Application for Students’. Zo kom je op https://studyinchina.csc.edu.cn/#/login en kan een account worden aangemaakt. Bij het registreren is het belangrijk dat de student volgende informatie ingeeft:

 • Program Category: Type A
 • Agency number: 00006

Na de online registratie moet per kandidaat een dossier worden samengesteld met alle documenten opgesomd in bijlage ‘2. Guide to EU Window Chinese Government Scholarship programme”. Onder andere volgende documenten mogen niet ontbreken:

 • Pre-admission letter van een Chinese universiteit
 • Non-criminal record report. Dit is een ‘Uittreksel uit het strafregister’, wat vroeger ‘getuigschrift van goed zedelijk gedrag' werd genoemd.
 • Foreigner physical examination. Dit document is enkel van toepassing voor studenten die zich aanmelden voor een programma met een duur langer dan 6 maanden. Studenten hoeven dit onderzoek niet meteen te laten uitvoeren, de exacte timing hiervoor wordt nog meegedeeld door het Chinese Ministerie van Onderwijs.

Alle in de bijlage opgesomde documenten moeten ook digitaal worden opgeladen bij het invullen van het online registratieformulier. Het online dossier wordt ten laatste op donderdag 15 februari 2024 ingediend.

Stap 2

Na het vervolledigen van de online registratie, stuur je ook een e-mail naar Chinamissiontoeu@gmail.com met alle documenten van je aanvraag in bijlage. Je kan deze documenten genereren vanuit je registratie. De e-mail heeft als titel: CGS 2024 Application + serienummer + naam student (het serienummer krijg je bij het indienen van je aanvraag).

Voor vragen over de CGS of de EU-Window beurzen, contacteer Inge Mangelschots van het East Asia Platform.

Beurzen voor onderzoek in het kader van een masterproef in Canada (Mitacs-Globalink)

De Canadese overheid heeft beurzen te veil voor studenten om minimaal 12 weken onderzoek in het kader van een masterproef aan een Canadese instelling te doen.

Een Mitacs-beurs aanvragen gaat via de Canadese gastinstelling.

Elke Canadese instelling maakte een webpagina aan met daarop de uitgewerkte procedure. Een paar voorbeelden: Mitacs procedure bij McGill, bij Université de Laval, bij University of Toronto.

Hoe ga je te werk als student?

 • Ga eerst na bij je faculteit en promotor of een verblijf aan een Canadese instelling voor een deel van je masterproefonderzoek (minimaal 12 weken) wenselijk/mogelijk is
 • Registreer je uitwisseling ten laatste een maand voor vertrek in Oasis
 • Begin tijdig en volgens de vooropgestelde deadlines van de gastinstelling aan je Mitacs-aanvraag

Wil je ook vakken volgen aan de Canadese gastinstelling? Dat kan, maar dan moet je faculteit ook een uitwisselingsakkoord hebben met de Canadese instelling. Ga dit na bij de facultaire medewerker voor internationalisering.

Opgelet: Voor Université de Montréal geldt een speciale procedure omdat de UGent de Mitacs-beurzen voor deze instelling co-financiert. Concreet wil dit zeggen dat UGent-studenten van de faculteiten LW, WE, GE, DI en PS een Mitacs-beurs voor UdeM dienen aan te vragen via de UGent (het selectiemechanisme voor beurzen buiten Europa, deadline elk jaar in maart). Na selectie stuurt de UGent je aanvraag dan door naar UdeM.

 

Meer informatie omtrent Mitacs: Elisabeth Velle (coördinator Noord-Amerika Platform)

Beurzen voor stage in Azië via ASEM Work Placement Programme

In het kader van het ASEM Work Placement Programme voor stage-uitwisseling biedt de Vlaamse overheid een aantal beurzen aan voor stage in het 1e of 2e semester in academiejaar 2024-2025 in één van de volgende Aziatische landen: Bangladesh, Brunei, Cambodia, China, India, Indonesië, Japan, Kazachstan, Zuid-Korea, Laos, Maleisië, Mongolië Myanmar, Pakistan, Filipijnen, Singapore, Thailand & Vietnam.

De beurs bedraagt 700 euro per maand met een reistoelage van 1500 euro. Een extra toelage van 200 euro/maand is mogelijk voor studenten met een Vlaamse toelage en/of met een beperking (erkend door de VAPH), of werkstudenten (of werkzoekend als deel van een formeel inschakelingstraject) als niet-houder van een masterdiploma of ander tweede cyclusdiploma.

Selectiecriteria

 • De beurs is bedoeld voor studenten (voltijds) uit een Vlaamse hoger onderwijsinstelling; alle studiegebieden (ManaMa-, Master- als Bachelor studenten en voor min. voor 60 credits geslaagd).
 • Het gaat om voltijdse stage (min. 1, max. 6 maand); enkel stages als verplicht curriculumonderdeel met credit-erkenning komen in aanmerking.
 • Goede kennis van het Engels vereist, aan te tonen via CAE/B2 of IELTS (min. score 6) of TOEFL (min. 80) of een andere test erkend door de thuisinstelling.
 • De stage wordt formeel gekaderd in een stageovereenkomst (beschrijving takenpakket, begeleiding,…etc.)
 • De beurs is niet combineerbaar met andere beurzen vanuit de Vlaamse overheid of VLIR-UOS.

Hoe stel je je kandidaat?

 • Bespreek je plannen met je stagecoördinator en de facultaire medewerker internationalisering. Je faculteit bepaalt immers wanneer en hoe lang je evt. tijdens je studie naar het buitenland kan. Let op! Je kan enkel in aanmerking komen voor een ASEM WPP beurs indien je alle richtlijnen hebt gevolgd van de oproep voor beurzen buiten Europa.

 • Als je in je geselecteerde uitwisselingsaanvraag het financieringskanaal Beurs voor uitwisseling buiten de Erasmuszone hebt aangeduid én je komt in aanmerking voor een ASEM Work Placement Program beurs, zal de Afdeling Internationalisering je via een email op de hoogte brengen. Indien je daarna interesse toont voor een ASEM Work Placement Program beurs zal de Afdeling Internationalisering de online beursapplicatie bij de Vlaamse Overheid voor jou opstarten en je daarna vragen om het online dossier aan te vullen.
 • Deadline: De deadline voor studenten die in semester 1 op uitwisseling gaan, is 11 maart 2024 12.00u. Voor vragen hierover kan je altijd terecht bij de medewerkers van het International Support Team.