Financiering buitenlands verblijf

Er zijn verschillende beurzen beschikbaar om je uitwisseling voor studie, onderzoek in het kader van een masterproef of stage, mogelijk te maken. In het merendeel van de gevallen moet er een akkoord zijn tussen je opleiding/faculteit en de instelling van je keuze om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning.

Op deze pagina vind je de beurzen terug die door de UGent ondersteund worden. Daarnaast zijn er ook heel wat studiebeurzen van privé-instanties en overheden, maar daar moet je zelf naar op zoek gaan.

Europa

Kies je voor een bestemming in Europa, is de kans zeer groot dat je een beurs zult krijgen.

Erasmus+

Erasmus is mogelijk in de 28 EU lidstaten + Noorwegen, Liechtenstein, IJsland, (Turkije) en FYROM. Je ontvangt een maandelijkse beurs die varieert per land van bestemming tussen de 235 en de 335 euro met een top up van 100€ voor studenten die een (gedeeltelijke) Vlaamse studietoelage hebben.

Erasmus Belgica

Je kunt in Franstalig België op uitwisseling binnen het zogenaamde Erasmus Belgica programma en ontvangt hiervoor 100 euro.

Swiss-European Mobility Programme

Voor uitwisselingen naar Zwitserland gelden dezelfde voorwaarden als voor de Erasmuslanden. De beurs bedraagt gemiddeld 300  euro per maand en wordt uitbetaald door de Zwitserse gastinstelling.

Stage via Erasmus

In de Erasmuslanden kan je een stage lopen. De maandelijkse beurs bedraagt tussen de 335 en 435 euro.

 • Stage via Erasmus Belgica
 • Uitwisseling van minstens 2 maand en maximum 1 jaar in Franstalig België
 • De cursus stage is opgenomen in je curriculum
 • Je voldoet aan alle administratieve verplichtingen

Beurzen voor stage in Noord-Frankrijk en Wallonië

In het kader van het TRANSUNIV (2018-2020) project (Interreg V) worden aan UGent-studenten beurzen aangeboden voor stage in de grensregio. 

Buiten Europa

Er zijn diverse types beurzen beschikbaar voor je uitwisseling buiten de Erasmuszone. Deze beurzen worden gefinancierd door de Europese Unie (Erasmus + International Credit Mobility), de Vlaamse Overheid (Generieke Beurzen, Asem-Duo, Priority Country Programme), VLIR-UOS (reisbeurzen) of door de Universiteit Gent zelf (BIRAK-reisvergoeding). Al deze beurzen worden  via een competitief selectieproces verdeeld op basis van een portfolio waarbij je financiële achtergrond, motivatie… in rekening worden gebracht bij het toekennen van de beurs. Indien je een kwalitatief portfolio indient, maak je veel kans dat je een beurs zult ontvangen. Uiteraard hangt dit steeds af van het aantal beursaanvragen en de beschikbare financiële middelen. De beurzen variëren van een forfaitaire reisvergoeding tot een maandelijkse toelage (mogelijk beperkt in duur) én reisvergoeding. Voor beursgerechtigde studenten wordt er een maandelijkse top up voorzien.

De deadline voor aanvragen is 4 maart 2019 (16 uur). Alle informatie over de aanvraag en de richtlijnen vind je via bovenstaande link.

Beurzen stage in Azië via ASEM Work Placement Programme

In het kader van het ASEM WPP voor stage-uitwisseling tussen een aantal Europese (België, Duitsland) en Aziatische landen biedt de Vlaamse overheid een aantal beurzen aan voor stage in hetzij Brunei, Indonesië of Thailand.

Deze beursaanvragen vallen door de specifiek aard van dit beursprogramma buiten het selectiesysteem zoals hierboven beschreven (‘Buiten Europa’).

Selectiecriteria

 • Ingeschreven zijn als voltijds student aan een Vlaamse hogeronderwijsinstelling; als ManaMa-, master-, of bachelorstudent (en reeds voor min. 60 credits zijn geslaagd). Er is geen nationaliteitsvereiste.
 • Enkel voltijdse stages (min. 1, max. 6 maand) als verplicht curriculumonderdeel, met crediterkenning, komen in aanmerking.
 • Goede kennis van het Engels vereist aan te tonen via CAE/B2 of IELTS (overall band 6) of TOEFL (min. 80) of een andere test erkend door de thuisinstelling.
 • De stage (o.a. takenpakket, uurrooster,…etc.) wordt formeel gekaderd in een individuele ASEM WPP-stageovereenkomst te ondertekenen door de UGent stagebegeleider, de stageplaats en de stagiair zelf. De in te vullen stageovereenkomst wordt in de loop van de online aanvraag gegenereerd.

Hoe stel je je kandidaat?

 • Bespreek je plannen met je stagecoördinator en de facultaire internationaliseringsmedewerker. Je faculteit bepaalt immers wanneer en hoe lang je tijdens je studie naar het buitenland kan. De online applicatie kan enkel via de afd. internationalisering worden opgestart nadat de nodige afspraken met je stagebegeleider en stageplaats zijn gemaakt en nadat de applicatieperiode formeel is geopend door het Dept. Onderwijs en Vorming. De eerstkomende oproep wordt rond begin oktober 2019 verwacht.
 • Deadline: de beurzen worden toegekend obv ‘eerst komt, eerst maalt’ principe, tot einde budget. Bereid je aanvraag ruim vooraf voor en wees er snel bij; in voorbije applicatieperiodes bleek het beursbudget in minder dan 2 weken op. Onvolledige applicaties worden niet aanvaard, noch applicaties van studenten die reeds in de deelnemende Aziatische landen verblijven tijdens de applicatieperiode. De beurs is niet combineerbaar met andere beurzen vanuit o.a. de Vlaamse overheid of VLIR-UOS.

Meer info

General eligibility criteria

Specific country related application criteria +  application procedure

Implementation guidelines


VLUHR secretariat

phone: +32 2 792 55 19

UGent contactpersoon  
Afd. Internationalisering

phone  +32 9 264 70 13

Beurzen stage in VS via The Washington Center

The Washington Center is een onafhankelijke, non-profit organisatie die stages en academische seminaries aanbiedt aan studenten van Vlaamse universiteiten en hogescholen (www.twc.edu). Het Departement Onderwijs en Vorming stelt 12 beurzen beschikbaar voor Vlaamse studenten die gedurende één semester van het academiejaar 2019-2020 stage willen lopen bij internationale organisaties of bedrijven in Washington. Het beursbedrag is € 9.000 per student. Voor studenten uit ondervertegenwoordigde groepen is het beursbedrag € 12.000.

Deze beursaanvragen vallen door de specifieke aard van dit beursprogramma buiten het selectiesysteem zoals hierboven beschreven (‘Buiten Europa’).

Ontvankelijkheidscriteria en modaliteiten

 • De student is ingeschreven aan een Vlaamse universiteit of hogeschool en heeft de status van minimum tweede jaar bachelorstudent op het moment van indienen van de aanvraag.
 • Enkel studenten uit volgende studiegebieden komen in aanmerking voor dit beurzenprogramma: Kunsten, Business en management, Wereldhandel, Informatietechnologie, Media en communicatie, Internationale relaties, Rechten, Criminologie en Politieke wetenschappen.
 • De student heeft een Grade Point Average van minimum 3.0 op een schaal van 4.0 (equivalentietabel)
 • De mobiliteit bedraagt 1 semester, en heeft betrekking op stage.

Aanvraag en selectie

 • Bij interesse (en indien je in aanmerking komt), kan je het aanvraagformulier invullen en indienen bij je FCI-medewerker van de faculteit.
 • Deadline indienen aanvraag bij je faculteit: 15 maart 2019 12u00.
 • UGent mag maximaal 6 studenten voordragen voor selectie op Vlaams niveau. Indien er meer kandidaten zijn, wordt een ad hoc selectie georganiseerd.
 • De UGent (pre-)geselecteerden zullen een bijkomende registratie moeten doen in een tool van de Vlaamse overheid (deadline 1 april).
 • De finale selectie gebeurt door de Vlaamse overheid. De selectieresultaten zijn bekend op 6 mei.

Meer informatie en aanvraagdocument