Financiering buitenlands verblijf

Er zijn verschillende beurzen beschikbaar om je uitwisseling voor studie, onderzoek in het kader van een masterproef of stage, mogelijk te maken. In het merendeel van de gevallen moet er een akkoord zijn tussen je opleiding/faculteit en de instelling van je keuze om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning.

Op deze pagina vind je de beurzen terug die door de UGent ondersteund worden en de wijze waarop je ze kan aanvragen. Lees de instructies aandachtig en bereid je dossier zorgvuldig voor tegen de gestelde deadline. Een aantal groepen studenten kunnen extra ondersteuning krijgen als ze op uitwisseling gaan. Het gaat om:

 • Studenten die een studietoelage van de Vlaamse Overheid ontvangen
 • Studenten met een functiebeperking (erkend via het VAPH)
 • Werkstudenten in een formeel goedgekeurd studietraject

Weet ook dat als je niet tot deze groepen zou behoren, er bij heel wat beurzen bij de toekenning wel rekening gehouden wordt met je financiële situatie.

Naast de hieronder opgesomde beurzen zijn er nog studiebeurzen van privé-instanties en overheden, je kan daar gerust ook zelf naar op zoek gaan. 

Europa

Kies je voor een bestemming in Europa, is de kans zeer groot dat je een beurs zult krijgen.

Erasmus+

Erasmus is mogelijk naar de zogenaamde Erasmus programma landen. Je ontvangt een maandelijkse beurs die varieert per land van bestemming met een top up van 250€ voor studenten die een (gedeeltelijke) Vlaamse studietoelage hebben.

De bedragen per land voor academiejaar 2022-2023 (wordt jaarlijks herbekeken):

 • Groep 1: Denemarken, Finland, Groothertogdom Luxemburg, Ierland, Ijsland, Liechtenstein, Noorwegen, Verenigd Koninkrijk en Zweden. € 629/maand voor studenten met Vlaamse studietoelage en € 379/maand voor alle andere studenten.
 • Groep 2: Cyprus, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Malta, Nederland, Oostenrijk, Portugal en Spanje. € 579/maand voor studenten met Vlaamse studietoelage en € 329/maand voor alle andere studenten.
 • Groep 3: Bulgarije, Estland, Hongarije, Kroatië, Letland, Litouwen, Noord-Macedonië, Polen, Roemenië, Servië, Slovakije, Slovenië, Tsjechië en Turkije. € 529/maand voor studenten met Vlaamse studietoelage en € 279/maand voor alle andere studenten.

Voor een Green travel is een top up van € 50 mogelijk.

Blended Intensive Programme (BIP)

Naast de klassieke uitwisseling voor studie of voor stage kun je als student met het Erasmus+ programma voortaan ook voor een kortere periode op uitwisseling.

  • Voor studenten bedraagt de individuele steun
   • Tussen 5-14 dagen 70 EUR per dag (met een top up van 100€ voor bepaalde studenten oa. studietoelage Vlaamse gemeenschap, werkstudentstatuut….)
   • Tussen 15-30 dagen 50 EUR per dag (met een top up van 150€ voor bepaalde studenten oa. studietoelage Vlaamse gemeenschap, werkstudentstatuut….)
  • Een reisdag vóór de activiteit en een reisdag na de activiteit worden gedekt door individuele steun (berekend volgens de afstand).  Deze hoef je niet te registreren in Oasis, wij berekenen deze voor jou bij de betaling van je beurs.
  • Sommige studenten (studenten met studietoelage Vlaamse gemeenschap, werkstudentstatuut….) komen ook in aanmerking voor een reisvergoeding of voor de verhoogde top up voor Green Travel.

 

Bedrag per deelnemer

‘Green travel’

Tussen 10 en 99 km

€ 23,00

 

Tussen 100 en 499 km

€ 180,00

€ 210,00

Tussen 500 en 1999 km

€ 275,00

€ 320,00

Tussen 2000 en 2999 km

€ 360,00

€ 410,00

Tussen 3000 en 3999 km

€ 530,00

€ 610,00

Tussen 4000 en 7999 km

€ 820,00

 

8000 km en meer

€ 1500,00

 

Erasmus Belgica

Je kunt in Franstalig België op uitwisseling binnen het zogenaamde Erasmus Belgica programma en ontvangt hiervoor 100 euro.

Swiss-European Mobility Programme

Voor uitwisselingen naar Zwitserland gelden dezelfde voorwaarden als voor de Erasmuslanden. De beurs bedraagt gemiddeld 300  euro per maand en wordt uitbetaald door de Zwitserse gastinstelling.

Stage via Erasmus

In de Erasmuslanden kan je een stage lopen. De maandelijkse beurs varieert per land van bestemming met een top up van € 250 voor studenten die een (gedeeltelijke) Vlaamse studietoelage hebben en voor werkstudenten.

De bedragen per land voor academiejaar 2022-2023 (wordt jaarlijks herbekeken):

 • Groep 1: Denemarken, Finland, Groothertogdom Luxemburg, Ierland, Ijsland, Liechtenstein, Noorwegen, Verenigd Koninkrijk en Zweden. € 779/maand voor studenten met Vlaamse studietoelage en € 529/maand voor alle andere studenten.
 • Groep 2: Cyprus, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Malta, Nederland, Oostenrijk, Portugal en Spanje. € 729/maand voor studenten met Vlaamse studietoelage en € 479/maand voor alle andere studenten.
 • Groep 3: Bulgarije, Estland, Hongarije, Kroatië, Letland, Litouwen, Noord-Macedonië, Polen, Roemenië, Servië, Slovakije, Slovenië, Tsjechië en Turkije. € 679/maand voor studenten met Vlaamse studietoelage en € 429/maand voor alle andere studenten.

Voor een Green travel is een top up van € 50 mogelijk.

Stage via Erasmus Belgica

 • Uitwisseling van minstens 2 maand en maximum 1 jaar in Franstalig België
 • De cursus stage is opgenomen in je curriculum
 • Je voldoet aan alle administratieve verplichtingen

Buiten Europa

Er zijn beurzen beschikbaar voor een uitwisseling buiten de Erasmus+ zone. Deze beurzen worden  via een competitief selectieproces verdeeld op basis van een portfolio waarbij o.a. je financiële achtergrond en academische motivatie in rekening worden gebracht. De beurzen variëren van een forfaitaire reisvergoeding tot een maandelijkse toelage (mogelijk beperkt in duur) én reisvergoeding.

De deadline voor beursaanvragen is donderdag 1 december (12u). De aanvraag gebeurt via Sharepoint. Raadpleeg vooraf zeker de richtlijnen (o.m. om na te gaan of je in aanmerking komt).

Meer informatie over een uitwisseling buiten de Erasmuszone (voor, tijdens, na je uitwisseling) vind je in het stappenplan.

Algemene veiligheidssituatie

Niemand kan de verdere ontwikkeling en implicaties voor het academiejaar 2022-2023 voorspellen. Wees je ervan bewust dat het mogelijk is dat je een beurs krijgt toegewezen, maar je toch niet kan vertrekken naar je gastland. Voor de meeste bestemmingen zal dit geen probleem zijn, maar voor een aantal landen zijn er reisbeperkingen of is de algemene veiligheidssituatie (los van corona of in combinatie met corona) nog onzeker. Je zal pas groen licht krijgen indien aan heel wat factoren voldaan is (positief reisadvies, geen beperkende maatregelen op je bestemming die het dagelijks leven ernstig bemoeilijken, positief advies van je faculteit omtrent het academisch aanbod). Het toekennen van een beurs is dus VOORWAARDELIJK, en is allerminst een garantie voor een effectieve afreis. Je zal pas onkosten mogen maken ter voorbereiding van je uitwisseling NA een positief advies van diverse actoren.

Beurzen voor stage in VS via The Washington Center

The Washington Center is een onafhankelijke, non-profit organisatie die stages en academische seminaries aanbiedt aan studenten van Vlaamse universiteiten en hogescholen (www.twc.edu). Het Departement Onderwijs en Vorming stelt 12 beurzen beschikbaar voor Vlaamse studenten die gedurende één semester van het academiejaar 2022-2023 stage willen lopen bij internationale organisaties of bedrijven in Washington.

Het beursbedrag is € 9.000 per student. Voor studenten uit ondervertegenwoordigde groepen is het beursbedrag € 12.000. Let wel: de beurs dekt niet alle onkosten en wordt steeds rechtstreeks aan The Washington Center overgemaakt.

Deze beursaanvragen vallen door de specifieke aard van dit beursprogramma buiten het UGent-selectiesysteem voor buitenlandse beurzen voor uitwisseling tijdens de studie, zoals hierboven beschreven in de rubriek 'buiten Europa'.

Ontvankelijkheidscriteria en modaliteiten

 • De student is ingeschreven aan een Vlaamse universiteit of hogeschool en heeft op het moment van indienen van de aanvraag minimum 60 credits behaald.
 • Enkel studenten uit volgende studiegebieden komen in aanmerking voor dit beurzenprogramma: Kunsten, Business en management, Wereldhandel, Informatietechnologie, Media en communicatie, Internationale relaties, Rechten, Criminologie en Politieke wetenschappen.
 • De student heeft een Grade Point Average van minimum 3.0 op een schaal van 4.0 (interpretation of grades)
 • De mobiliteit bedraagt 1 semester, en heeft betrekking op stage.

Aanvraag en selectie

 • Deadline indienen aanvraag bij je faculteit (FCI-medewerker): 15 maart 2022 12u00.
 • Als je de toestemming bekomt van je faculteit, zal je gevraagd worden om een online dossier in te vullen en bepaalde documenten op te laden tegen een bepaalde datum. Je wordt via een email op de hoogte gebracht.
 • UGent mag maximaal 6 studenten voordragen voor selectie op Vlaams niveau. Indien er meer kandidaten zijn, worden de grootste kanshebbers voorgedragen.
 • De finale selectie gebeurt door de Vlaamse overheid. Je verneemt de selectieresultaten via de Afdeling Internationalisering in de loop van de maand mei.

Meer informatie

Beurzen China via het ‘CSC’ programma (China Scholarship Council)

Wat?

Via de ‘China Scholarship Council (CSC)’ stelt de Chinese overheid ‘China Government Scholarships (CGS)’ of beurzen ter beschikking om te gaan studeren in China. Een lijst van deelnemende instellingen kan gevonden worden op de website van CSC. Pas op ! Deze beurzen zijn niet hetzelfde als de China Government Scholarship-beurzen onder het EU-Window. De EU-Window is een specifiek beurzenprogramma van CSC dat beurzen voorziet voor heel Europa. En de deadline voor de CGS-oproep voor beurzen verschilt van deze voor de oproep voor beurzen in het kader van de EU-Window. De beursaanvragen vallen omwille van de deadline van dit beursprogramma buiten het selectiesysteem zoals hierboven beschreven (‘Buiten Europa’).

Voor wie zijn de CGS-beurzen?

Kandidaten moeten bachelor-, master- of doctoraatstudenten zijn met een sterke interesse in China. Studenten van alle faculteiten komen in aanmerking. Studenten met de Chinese nationaliteit kunnen geen aanvraag indienen onder deze specifieke CSC Oproep voor beurzen.

Duur?

Een semester of een academiejaar (van september tot juli).

Beurs?

Vrijstelling van studiegeld

 • Accommodatie op de campus in een gedeelde kamer
 • Een maandelijkse toelage van CNY 2.500 (Bachelor) ,CNY 3.000 (Master) of CNY 3.500 (PhD)
 • Basis ziekteverzekering

Opgelet: een reisvergoeding is niet inbegrepen in deze beurs.

Welke documenten heb ik nodig voor een aanvraag?

Voor de lijst met documenten die nodig zijn voor de beursaanvraag, verwijzen we graag naar het officiële document “General Requirements of 2022-2023 Chinese Government Scholarship Application” van de Chinese Ambassade in Brussel. Lees ook zeker de "instructions for online application" en de "Frequently Asked Questions". Het Foreigner Physical Examination Form kan hier worden gevonden.

Aanvraagprocedure en selectie?

De aanvraagprocedure verloopt via 2 belangrijke stappen:

Stap 1: De studenten dienen online te registreren via campuschina.org en door te klikken naar ‘Scholarship Application for Students’. Zo kom je op https://studyinchina.csc.edu.cn/#/login en kan een account worden aangemaakt. Bij het registreren is het belangrijk dat de student volgende informatie ingeeft:

* Program Category: Type A

* Agency number: 0561

Na de online registratie moet per kandidaat een dossier worden samengesteld met alle documenten opgesomd in bijlage ‘2. General requirements’. Er is bijvoorbeeld een ‘pre-admission letter’ nodig van een Chinese universiteit. Er moet ook een ‘Non-criminal record report’ (punt j) worden toegevoegd. Dat is een ‘Uittreksel uit het strafregister’, wat vroeger ‘getuigschrift van goed zedelijk gedrag' werd genoemd. Alle in de bijlage opgesomde documenten moeten ook digitaal worden opgeladen bij het invullen van het online registratieformulier.

Stap 2: De aanvraag - met alle gevraagde documenten - dient ook via email verzonden te worden, ten laatste op woensdag 9 februari 2022, naar de afdeling Internationalisering van de UGent via international@ugent.be.

De Afdeling Internationalisering stuurt dan de UGent-beursaanvragen door naar het VLUHR secretariaat (Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad), die in totaal 12 kandidaten preselecteert (voor alle Vlaamse hogescholen en universiteiten) en voordraagt aan CSC. Indien er meer dossiers worden ingediend dan dat er beurzen beschikbaar zijn, zal er, in samenspraak met het Departement Onderwijs & Vorming, een selectie worden gemaakt op basis van de kwaliteit van de dossiers (Transcripts of Records, studieplan/onderzoeksvoorstel en aanbevelingsbrief).

Wat te doen in het geval van vragen?

Voor vragen over de CGS of de EU-Window beurzen, contacteer Inge Mangelschots van het Chinaplatform.

Beurzen Université de Montréal (Canada) via het ‘MITACS’ programma

Ben je door je faculteit geselecteerd voor een buitenlands verblijf aan de Université de Montréal? Ga je hoofdzakelijk in het kader van onderzoek (voor je Bachelor- of Masterproef)? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een ‘MITACS’ beurs.

Wat?

‘MITACS’ is een beurzenprogramma gefaciliteerd door de Canadese overheid. UGent (meer bepaald de faculteiten LW, WE, GE, DI, PS) heeft een MITACS overeenkomst met de Université de Montréal. UGent studenten kunnen een MITACS beurs aanvragen, indien het hoofddoel van het verblijf onderzoek betreft (Bachelor- of Masterproef), dit luik moet minimum 12 weken behelzen. Dit kan eventueel gecombineerd worden met het volgen van vakken aan Université de Montréal.

Er zijn 5 beurzen voor AJ 2021-2022. De geselecteerden zullen een beurs van 6000 CAN dollars ontvangen, deels gefinancierd door MITACS, deels door UGent.

Modaliteiten?

Indien je in aanmerking zou kunnen komen voor deze MITACS beurs, dien je een portfolio in via het selectiemechanisme voor beurzen buiten Europa (zie bovenstaande info: ‘beurzen buiten Europa’, en sharepoint.) Het selectiecomité beslist over een eventuele UGent preselectie. In het geval van een UGent preselectie kan je een aanvraag doen bij MITACS. Indien je ook door MITACS aanvaard wordt (en aan hun voorwaarden voldoet), ontvang je de beurs.

Beurzen voor stage in Azië via ASEM Work Placement Programme

In het kader van het ASEM Work Placement Programme voor stage-uitwisseling biedt de Vlaamse overheid een aantal beurzen aan voor stage in het 1e of 2e semester in academiejaar 2022-2023 in één van de volgende Aziatische landen: Bangladesh, Brunei, Cambodia, China, India, Indonesië, Japan, Kazachstan, Zuid-Korea, Laos, Maleisië, Mongolië Myanmar, Pakistan, Filipijnen, Singapore, Thailand & Vietnam.

De beurs bedraagt 700 euro per maand met een reistoelage van 1500 euro. Een extra toelage van 200 euro/maand is mogelijk voor studenten met een Vlaamse toelage en/of met een beperking (erkend door de VAPH), of werkstudenten (of werkzoekend als deel van een formeel inschakelingstraject) als niet-houder van een masterdiploma of ander tweede cyclusdiploma.

Selectiecriteria

 • De beurs is bedoeld voor studenten (voltijds) uit een Vlaamse hoger onderwijsinstelling; alle studiegebieden (ManaMa-, Master- als Bachelor studenten en voor min. voor 60 credits geslaagd).
 • Het gaat om voltijdse stage (min. 1, max. 6 maand); enkel stages als verplicht curriculumonderdeel met credit-erkenning komen in aanmerking.
 • Goede kennis van het Engels vereist, aan te tonen via CAE/B2 of IELTS (min. score 6) of TOEFL (min. 80) of een andere test erkend door de thuisinstelling.
 • De stage wordt formeel gekaderd in een stageovereenkomst (beschrijving takenpakket, begeleiding,…etc.)

Hoe stel je je kandidaat?

 • Bespreek je plannen met je stagecoördinator en de facultaire medewerker internationalisering. Je faculteit bepaalt immers wanneer en hoe lang je evt. tijdens je studie naar het buitenland kan. Let op! Je kan enkel appliceren indien je in maart een portfolio hebt ingediend voor beurzen buiten Europa.
 • De online beursapplicatie kan enkel via UGent worden opgestart. Je neemt dus contact op met international@ugent.be ; zij starten de online beursapplicatie op en je wordt via e-mail op de hoogte gebracht wanneer de procedure is opgestart. Daarna moet je zelf nog verdere gegevens aanvullen.
 • Deadline: kandideren kan vanaf 14 november 2022. De beurzen worden toegekend o.b.v. ‘eerst komt, eerst maalt’ principe, tot einde budget. Onvolledige applicaties worden niet aanvaard, noch applicaties van studenten die reeds in de deelnemende Aziatische landen verblijven tijdens de applicatieperiode.

De beurs is niet combineerbaar met andere beurzen vanuit de Vlaamse overheid of VLIR-UOS.

Meer info

Afd. Internationalisering
international@ugent.be