Bestemmingen

De Universiteit Gent volgt tot nader bericht het standpunt van de Vlaamse universiteiten om alle uitgaande studentenmobiliteit met Turkije voorlopig op te schorten. Reden is de onduidelijkheid over de situatie in Turkije waardoor de uitgaande studenten onvoldoende garanties kunnen worden geboden over het praktische en inhoudelijke welslagen van hun uitwisselingservaring. Inkomende studenten blijven uiteraard welkom aan de Vlaamse universiteiten. 

De UGent is erg actief op de internationale scène, zowel op vlak van onderwijs als onderzoek, en werkt wereldwijd samen met meer dan 500 instellingen.

Onderstaande kaart bevat per faculteit de mogelijke bestemmingen of partnerinstellingen in het kader van Erasmus (de 27 lidstaten van de Europese Unie, Zwitserland, IJsland, Noorwegen, Liechtenstein, Turkije en Kroatië), Erasmus Belgica en de Bilaterale raamakkoorden buiten Europa.

Per bestemming vind je alvast meer info over de precieze partnerinstelling, het type akkoord, de faculteit, en de subject area (ISCED code) waarbinnen het akkoord is afgesloten. Welke bestemming voor jou open ligt hangt af van verschillende factoren: je statuut, je discipline, het niveau van je opleiding en het beursprogramma ...  Ga daarom te rade bij de voorzitter of medewerker van je Facultaire Commissie voor Internationalisering (FCI)

Los van de bestemming kan je ook de opties bekijken om TIJDENS of NA je studies in het buitenland te studeren, je masterproef te schrijven, een diploma te halen of stage te lopen.

LW

RE

WE

GE

EA

EB

DI

PP

BW

FW

PS