Bestemmingen

De UGent is erg actief op de internationale scène, zowel op vlak van onderwijs als onderzoek, en werkt wereldwijd samen met meer dan 500 instellingen.

Onderstaande kaart bevat per faculteit de mogelijke bestemmingen of partnerinstellingen in het kader van Erasmus, Erasmus Belgica en de Bilaterale raamakkoorden buiten Europa.

Per bestemming vind je alvast meer info over de precieze partnerinstelling, het type akkoord, de faculteit, en de subject area (ISCED code) waarbinnen het akkoord is afgesloten.

Welke bestemming voor jou open ligt hangt af van verschillende factoren: je statuut, je discipline, het niveau van je opleiding en het beursprogramma ...  Ga daarom te rade bij de voorzitter of medewerker van je Facultaire Commissie voor Internationalisering (FCI)

Los van de bestemming kan je ook de opties bekijken om TIJDENS of NA je studies in het buitenland te studeren, je masterproef te schrijven, een diploma te halen of stage te lopen.

Check ook het reisbeleid van de UGent voor studenten! Je krijgt niet zomaar toelating om af te reizen naar eender welke bestemming.

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Faculteit Recht en criminologie

Faculteit Wetenschappen

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur

Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Faculteit Diergeneeskunde

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Faculteit Farmaceutische Wetenschappen

Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen