Naar het buitenland tijdens je studies

"Op Erasmus gaan", welke student heeft er nog niet van gehoord? Erasmus is echter niet de enige mogelijkheid voor wie tijdens de studies een buitenlandse ervaring wil opdoen.

Coronavirus – internationale mobiliteit

Op dit moment krijgt geen enkele student van de Universiteit Gent automatisch toestemming om volgend academiejaar naar het buitenland af te reizen in het kader van de studies: een goedgekeurde uitwisselingsaanvraag, een aanvaarde nominatie door je gastinstelling, een positief signaal van je stage-organisatie of de toekenning van een beurs zijn momenteel allemaal voorwaardelijk.

Pas op het moment dat er een positief reisadvies is van de FOD Buitenlandse Zaken voor het land/regio van bestemming kan er groen licht gegeven worden om af te reizen. Dat groen licht zal daarenboven pas gegeven worden wanneer ook aan alle onderstaande voorwaarden voldaan is:
  • Er gelden geen inreisbeperkingen voor het land/regio van bestemming
  • Er geen zijn bekende restricties meer van kracht in het land/regio van bestemming die het dagelijks leven als student/stagiair daar ernstig verhinderen.
  • De gastuniversiteit of -organisatie is bereid en in staat opnieuw studenten/stagiairs te ontvangen en kan weer volwaardige academische activiteiten aanbieden die de naleving van het Learning Agreement for studies/for traineeship garandeert waarbij de fysieke aanwezigheid ter plaatse nodig is en een meerwaarde heeft. De beslissing hierover wordt genomen op het niveau van jouw faculteit (Facultaire Commissie Internationalisering).

Toestemmingen om te vertrekken op uitwisseling of stage zullen dus op Belgisch niveau, land per land, instelling per instelling en de facto bijna student per student gebeuren.

Begin juli 2020 wordt de beslissing genomen voor alle studenten die een verblijf in het eerste semester 2020-2021 hebben aangevraagd in het kader van een uitwisseling voor studie = opnemen van vakken. Je mag dan ook van je faculteit het bericht ontvangen met een toelating of weigering van je uitwisseling.

Voor alle andere uitwisselingen  (stage, masterproef, studiereizen) wordt ten laatste elke eerste maandag van de maand  de beslissing genomen voor de vertrekken die gepland staan voor de daaropvolgende maand (bv. op maandag 1  september  wordt de beslissing genomen voor alle vertrekken in de maand oktober). Daarbij wordt steeds uitgegaan van de afreisdatum die vermeld staat in Oasis en in het geval van studiereizen op basis van de individuele aanvraag door de lesgever gericht aan

Reizen buiten de Europese Unie en buiten het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Liechtenstein, Zwitserland en IJsland zijn vooralsnog onmogelijk en kunnen niet toegestaan worden en in heel wat andere landen gelden nog beperkende maatregelen. Het voorlopige uitreisverbod voor heel wat landen houdt ook in dat alle kosten die gemaakt worden in de periode voorafgaand aan dit definitief groen licht niet in aanmerking komen voor vergoeding. Doe dus vooralsnog geen uitgaven voor transport, accommodatie enz. 

 

De UGent komt niet meer terug op een beslissing van niet-toelating; ook niet mocht het reisadvies nog in positieve zin wijzigen in de aanloop van je uitwisseling.

Mocht het reisadvies of het academische aanbod echter nog in negatieve zin wijzigen in aanloop naar of tijdens je uitwisseling zal de UGent, conform het UGent Onderwijs- en examenreglement 2020-21, je toelating moeten intrekken.

Bestemmingen

Elke opleiding werkt samen met universiteiten van over de hele wereld. Exploreer je mogelijkheden, die zijn breder dan je denkt.

Beurzen

Erasmus+ is het meest bekende uitwisselingsprogramma maar er zijn ook beursmogelijkheden om je niet-Europese uitwisseling te financieren.

Uitwisselingsaanvraag

Naar het buitenland in het kader van cursussen, masterproef of stage? Elke uitwisseling start met een uitwisselingsaanvraag in Oasis.

Welcome abroad

Tijdens Welcome abroad verneem je alles wat je wilde weten over een internationaal avontuur TIJDENS of NA je studies... Exploreer een ruim aanbod aan mogelijkheden tijdens diverse infosessies.

De cursussen die je in het buitenland afwerkt, de stage die je daar loopt of het onderzoek in het kader van je masterproef komen in de plaats van Gentse opleidingsonderdelen. Ze maken integraal deel uit van je curriculum en je buitenlandse ervaring komt op je diplomasupplement. De punten behaald in het buitenland, worden omgerekend naar een UGent-cijfer.

Stap voor stap

Er komt heel wat kijken bij je uitwisseling. De stappenplannen helpen je op weg:

 

 

 

Reizen buiten de Europese Unie en buiten het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Liechtenstein, Zwitserland en IJsland zijn vooralsnog onmogelijk en kunnen niet toegestaan worden en in heel wat andere landen gelden nog beperkende maatregelen. Het voorlopige uitreisverbod voor heel wat landen houdt ook in dat alle kosten die gemaakt worden in de periode voorafgaand aan dit definitief groen licht niet in aanmerking komen voor vergoeding. Doe dus vooralsnog geen uitgaven voor transport, accommodatie enz.