Vrijwillige stage

U kan als student ingeschreven aan de Ugent buiten de verplichte stage opgenomen in het programma van de opleiding, ook een vrijwillige  stage lopen bij een organisatie die voldoet aan de voorwaarden om als stagegever te fungeren.

 • U neemt contact op met de stageverantwoordelijken van de opleiding (Prof. dr. Eva Derous en Bart Verloo) om het doel en de betekenis ervan in het kader van de opleiding te bespreken.
 • Na goedkeuring, volgt u de procedure net zoals voor een reguliere stage binnen de opleiding. 
  • De Ugent voorziet een verzekering tijdens de stage op voorwaarde dat er een overeenkomst  (NED en ENG beschikbaar) wordt afgesloten. 
  • U vult net zoals de binnenlandse stage een taakomschrijving in en u bezorgt die samen met de stageovereenkomst aan de facultaire stagecoördinator
  • Tijdens de vrijwillige stage stage is er vanuit de vakgroep geen begeleiding voorzien.
  • In de overeenkomst vult u gegevens van Prof. dr. Eva Derous in als stagebegeleider van de Ugent.
  • U bezorgd de overeenkomst ondertekend door  de stagegever en uzelf samen met de taakomschrijving aan de stagecoördinator die dan zorgt voor de verdere verwerking ervan