Masterproef

De masterproef kan gezien worden als een integratieoefening en een zelfstandig werkstuk. De studenten tonen met het succesvol voltooien van hun masterproef aan dat ze in staat zijn een wetenschappelijk onderbouwde studie te voeren op basis van een origineel uitgewerkte probleemstelling. De uitwerking van de masterproef is een geleidelijk proces dat start in het voorbereidings- of schakeljaar via het vak 'onderzoeksvaardigheden'. Op grond van een literatuur analyse wordt een probleemstelling geformuleerd en aansluitend een onderzoeksdesign opgezet dat leidt tot het uitvoeren van een eigen en origineel onderzoek. Theoretische uitgangspunten en methodologische keuzes en procedures moeten duidelijk gemaakt en verantwoord worden in dit rapport. De masterproef vraagt dat studenten zich in de wetenschappelijke discussie plaatsen onder begeleiding van een promotor (en ev. copromotor of begeleider).

Meer info:

Contactpersoon: Lieselot De Wilde