Masterproef

De masterproef kan gezien worden als een integratieoefening en een zelfstandig werkstuk. De student tonen met het succesvol voltooien van hun masterproef aan dat ze in staat zijn een wetenschappelijk onderbouwde studie te voeren op basis van een origineel uitgewerkte probleemstelling. De uitwerking van de masterproef is een geleidelijk proces waarbij mede op grond van een analyse van de wetenschappelijke literatuur betreffende het onderwerp van de masterproef, een probleemstelling geformuleerd wordt en aansluitend een onderzoeksdesign opgezet wordt dat leidt tot het uitvoeren van een eigen en origineel onderzoek. Theoretische uitgangspunten en methodologische procedures moeten duidelijk gemaakt en verantwoord worden. De masterproef vraagt dat studenten zich in de wetenschappelijke discussie plaatsen op de hiervoor geëigende wijze.

Meer info:

Contactpersonen: Lieselot De Wilde