Prof. dr. Lieselot De Wilde

Lieselot De Wilde

Telefoon: +32 9 264 62 93
E-mail: Lieselot.Dewilde@UGent.be
Lokaal: 120.005 - tweede verdieping (adres)

Onderzoeksgebieden: Historische pedagogiek || Algemene pedagogiek || Wijsgerige pedagogiek
Opleidingsonderdelen: Onderzoeksvaardigheden || Historische pedagogiek || Wetenschapstheoretische grondslagen van de pedagogiek

Bibliografie  ||  Research Explorer