Medewerkers

Prof. dr. Rudi Roose

Vakgroepvoorzitter

Vakgroepvoorzitter

Telefoon: +32 9 264 91 28
E-mail: Rudi.Roose@UGent.be
Lokaal: 120.082 - tweede verdieping (adres)

Onderzoeksgebieden: Sociaal werk || Jeugdhulp || Social Agogiek
Opleidingsonderdelen: Sociaal werk theorieën || Jeugdrecht en Jeugdhulp || Sociale Agogiek

Bibliografie  ||  Research Explorer

Prof. dr. Lieve Bradt

Lieve Bradt

Telefoon: +32 9 264 63 82
E-mail: Lieve.Bradt@UGent.be
Lokaal: 120.017 - tweede verdieping (adres)

Onderzoeksgebieden: sociale pedagogiek || jeugdonderzoek
Opleidingsonderdelen: Sociale pedagogiek || Sociale agogiek

Bibliografie  ||  Research Explorer

Prof. dr. Evelyne Deceur

Evelyne Deceur

E-mail: Evelyne.Deceur@UGent.be

Onderzoeksgebieden: Sociaal-cultureel werk en samenlevingsopbouw || Stedelijke vraagstukken
Opleidingsonderdelen: Sociaal-cultureel werk en samenlevingsopbouw

Bibliografie  ||  Research Explorer

Prof. dr. Joris De Corte

Joris De Corte

Telefoon: +32 9 264 62 91
E-mail: Joris.Decorte@UGent.be
Lokaal: 120.082 - tweede verdieping (adres)

Onderzoeksgebieden: Sociaal Beleid || Netwerkvorming || Interdisciplinaire samenwerking || Politisering
Opleidingsonderdelen: Sociaal Werk & Sociaal Beleid || Sociaal Werk op de eerste lijn

Bibliografie  ||  Research Explorer

Prof. dr. Ilse Derluyn

Ilse Derluyn

Telefoon: +32 9 264 64 02 || Mobiel: + 32 472 920 409
E-mail: Ilse.Derluyn@UGent.be
Lokaal: 120.005 - tweede verdieping (adres)

Onderzoeksgebieden: interculturele pedagogiek || migratie || minderjarige vluchtelingen || vluchtelingen || door oorlog getroffen gemeenschappen
Opleidingsonderdelen: interculturele pedagogiek || migration and society || Enlight - GEM course

Bibliografie  ||  Research Explorer

Prof. dr. Lieselot De Wilde

Lieselot De Wilde

Telefoon: +32 9 264 62 93
E-mail: Lieselot.Dewilde@UGent.be
Lokaal: 120.005 - tweede verdieping (adres)

Onderzoeksgebieden: Historische pedagogiek || Algemene pedagogiek || Wijsgerige pedagogiek
Opleidingsonderdelen: Onderzoeksvaardigheden || Historische pedagogiek || Wetenschapstheoretische grondslagen van de pedagogiek

Bibliografie  ||  Research Explorer

Prof. dr. Hans Grymonprez

Hans Grymonprez

Telefoon: +32 9 264 01 28
E-mail: Hans.Grymonprez@UGent.be
Lokaal: 120.082 - tweede verdieping (adres)

Onderzoeksgebieden: Sociaal Werk || Maatschappelijke Dienstverlening || Outreachend werken
Opleidingsonderdelen: Sociaal werk op de eerste lijn

Bibliografie  ||  Research Explorer

Prof. dr. Ine Lietaert

Ine Lietaert

Telefoon: +32 9 264 62 83
E-mail: Ine.Lietaert@UGent.be
Lokaal: 120.012 - tweede verdieping (adres)

Onderzoeksgebieden: Internationaal en transnationaal Sociaal Werk || Migratie Studies || Migratie beleid en regionalisering || Grenzen en sociaal werk || Terugkeermigratie
Opleidingsonderdelen: Internationaal Sociaal Werk

Bibliografie  ||  Research Explorer

Prof. dr. Michel Vandenbroeck

Michel Vandenbroeck

Telefoon: +32 9 264 62 89 || Mobiel: + 320 479 291 473
E-mail: Michel.Vandenbroeck@UGent.be
Lokaal: 120.084 - tweede verdieping (adres)

Onderzoeksgebieden: Kinderopvang || Kleuterschool || Gezinsondersteuning || Gezinsbeleid || Diversiteit
Opleidingsonderdelen: Pedagogiek van de voorschoolse voorzieningen || Gezinspedagogiek || Sociale agogiek: praktijk, onderzoek en beleid

Bibliografie  ||  Research Explorer

Prof. dr. Robin Vandevoordt

Robin Vandevoordt

Telefoon: +32 9 264 69 19
E-mail: Robin.Vandevoordt@UGent.be
Lokaal: 120.079 - tweede verdieping (adres)

Onderzoeksgebieden: Migratie & sociaal werk || Solidariteit, humanitarisme en vrijwilligerswerk || Kritische theorie || Migratiebeleid
Opleidingsonderdelen: Migration & Society: An Interdisciplinary Introduction

Bibliografie  ||  Research Explorer

Dr. Toon Benoot

Toon Benoot

Telefoon: +32 9 264 62 83 || Mobiel: + 32 470 807 282
E-mail: Toon.Benoot@UGent.be
Lokaal: 120.080 - tweede verdieping (adres)

Onderzoeksgebieden: Sociaal Werk || Autonomie || Sociale rechtvaardigheid || Deïnstitutionalisering
Opleidingsonderdelen: Onderzoeksvaardigheden || Masterproeven

Bibliografie  ||  Research Explorer

Dr. Jochen Devlieghere

Jochen Devlieghere

Telefoon: +32 9 264 62 83
E-mail: Jochen.Devlieghere@UGent.be
Lokaal: 120.012 - tweede verdieping (adres)

Onderzoeksgebieden: Gezinspedagogiek || Kinderopvang || Ouderschap || Kinderrechten || Jeugdhulp
Opleidingsonderdelen: Studie van sociaal-pedagogische en sociaal werk literatuur || Gezinspedagogiek || Comparatief sociaal werk || Integratieseminarie

Bibliografie  ||  Research Explorer

Dr. Susan Lagaert

Susan Lagaert

Telefoon: +32 9 264 62 84
E-mail: Susan.Lagaert@UGent.be
Lokaal: 000.120 - tweede verdieping (adres)

Onderzoeksgebieden: Jeugdonderzoek || Vrije tijd en kunstenparticipatie || Gender || Handicap

Bibliografie  ||  Research Explorer

Dr. Giacomo Orsini

Giacomo Orsini

Telefoon: +32 9 264 62 92 || Mobiel: + 32 485 563 415
E-mail: Giacomo.Orsini@UGent.be
Lokaal: 120.078 - tweede verdieping (adres)

Onderzoeksgebieden: Sociologie van migratie || Grensstudies || Postkoloniale theorieën || Governance || Gouvernementaliteit

Bibliografie  ||  Research Explorer

Dr. Laura Van Beveren

Laura Van Beveren

Telefoon: +32 9 264 62 93
E-mail: Laura.Vanbeveren@UGent.be
Lokaal: 120.082 - tweede verdieping (adres)

Onderzoeksgebieden: Kritische reflectie || Culturele pedagogiek || Retoriek
Opleidingsonderdelen: Actuele vraagstukken in het sociaal werk || Interpretatieve onderzoeksmethoden

Bibliografie  ||  Research Explorer

Simon Allemeersch

Simon Allemeersch

E-mail: Simon.Allemeersch@UGent.be
Lokaal: 120.006 - tweede verdieping (adres)

Onderzoeksgebieden: Social Housing

Bibliografie  ||  Research Explorer

Soline Ballet

Soline Ballet

Telefoon: +32 9 264 62 83
E-mail: Soline.Ballet@UGent.be
Lokaal: 120.080 - tweede verdieping (adres)

Onderzoeksgebieden: Migratie || Sociaal-juridische ondersteuning || Solidariteit

Bibliografie  ||  Research Explorer

Céline Cannaert

Céline Cannaert

Telefoon: +32 9 264 62 95
E-mail: Celine.Cannaert@UGent.be
Lokaal: 120.006 - tweede verdieping (adres)

Onderzoeksgebieden: (Gedeeld) Ouderschap || Pleegzorg

Bibliografie  ||  Research Explorer

Dries Cautreels

Dries Cautreels

Mobiel: + 32 473 544 880
E-mail: Dries.Cautreels@UGent.be

Onderzoeksgebieden: (De-) Institutionalisering || Professionele oriëntatie bij zorg en ondersteuning || Ondersteuningsbeleid (oa. burgers met een handicap)

Bibliografie  ||  Research Explorer

Silke De Troyer

Silke De Troyer

Telefoon: +32 9 264 62 95
E-mail: Silke.Detroyer@UGent.be
Lokaal: 120.006 - tweede verdieping (adres)

Onderzoeksgebieden: Sociaal Werk || Religieus geïnspireerde solidariteit in de welvaartsstaat || Sociale rechten || Non-take up

Bibliografie  ||  Research Explorer