Prof. dr. Lieve Bradt

Lieve Bradt

Telefoon: +32 9 264 63 82
E-mail: Lieve.Bradt@UGent.be
Lokaal: 120.017 - tweede verdieping (adres)

Onderzoeksgebieden: sociale pedagogiek || jeugdonderzoek
Opleidingsonderdelen: Sociale pedagogiek || Sociale agogiek

Bibliografie  ||  Research Explorer