Dr. Laura Van Beveren

Laura Van Beveren

Telefoon: +32 9 264 62 93
E-mail: Laura.Vanbeveren@UGent.be
Lokaal: 120.082 - tweede verdieping (adres)

Onderzoeksgebieden: Kritische reflectie || Culturele pedagogiek || Retoriek
Opleidingsonderdelen: Actuele vraagstukken in het sociaal werk || Interpretatieve onderzoeksmethoden

Bibliografie  ||  Research Explorer