De complexe dynamiek van dwang en keuze: de ervaring van terugkerende migranten en de perceptie van de gemeenschap in terugkeermigratieprocessen

Doctorand(us/a): Alina Penkala
Omschrijving: Deze studie heeft tot doel het begrip te verbeteren van de rol van dwang en keuze in migratieprocessen in de context van terugkeermigratie naar Oekraïne. Zowel binnen als buiten de academische wereld bestaat er een onderscheid tussen "gedwongen migranten" en "vrijwillige migranten", aangezien deze labels worden gebruikt door organisaties voor migratiebeheer. Erkend wordt echter dat de meeste migranten beide elementen (dwang en keuze) ervaren in hun migratiebeslissingsproces, maar er is weinig bekend over hoe de ervaringen van dwang en keuze hun situatie na terugkeer beïnvloeden. Bovendien zal het onderzoek ook nagaan of leden van de gemeenschap waar migranten naar terugkeren, bepaalde percepties hebben over het gedwongen/ vrijwillige karakter van de terugkeer van deze migranten, en of die percepties hun houding ten opzichte van terugkeerders en de steun die zij bereid te geven, beïnvloeden.
Doctoraat in het Sociaal Werk
Promotor(en): Ine Lietaert, Ilse Derluyn (Social Werk en Sociale Pedagogiek, Gent Universiteit)
Periode: 2019 - september 2023