Creëren van het sociale in het medische. De ontwikkeling van armoedebewuste revalidatiepraktijken

Doctorand(us/a): Bart Volders
Omschrijving: Nieuwe discours, die zijn afgeleid van de medische professie, beïnvloeden het sociaal werk. Interventies naar gezinnen “at risk” en het idee van zeer vroege preventie maken substantieel deel uit van beleid en van veel sociaal werkpraktijken. De verschuiving naar een preventiebeleid legt een sterke focus op het individu dat gerelateerd is aan het concept van een actieve burger die verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen welzijn en dat van anderen. Deze nieuwe (medische) inzichten legitimeren interventies in het leven van de meest gemarginaliseerde gezinnen, en onderschrijven zo individualisering en decontextualisering van sociale problemen waarbij armoede als een structureel probleem wordt genegeerd. In dit onderzoek blijven we trouw aan de ambities van sociale rechtvaardigheid van sociaal werk en onderzoeken we hoe armoedeblinde benaderingen kunnen worden uitgedaagd en armoedebewuste perspectieven en praktijken kunnen worden ontwikkeld in revalidatiepraktijken.
Doctoraat in het Sociaal Werk
Promotor(en): Rudi Roose, Griet Roets (Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek, Universiteit Gent)
Periode: januari 2018 - ...