Het (afwezige) belang van gedeeld ouderschap in pleegzorg

Doctorand(us/a): Céline Cannaert
Omschrijving: Vandaag zijn definities van ouderschap voornamelijk beperkt tot het klassiek beeld van het Westerse middenklasse gezin waar biologisch, sociaal en juridisch ouderschap samenvallen. Pleegzorg is een uitdagende case om dat dominant idee in vraag te stellen gezien de complexe aard van pleegzorg en het vooropgestelde ideaal van ‘gedeeld ouderschap’ i.f.v. het recht van kinderen op ouders en familie. Echter, binnen bestaand (inter)nationaal pleegzorgonderzoek wordt gedeeld ouderschap gedefinieerd als een procedureel concept en wordt elk perspectief van de betrokken actoren steeds afzonderlijk bestudeerd. Dit project wil bijdragen aan het internationale kader van kennis over gedeeld ouderschap door 1) vanuit een holistische family resemblance benadering het concept gedeeld ouderschap te theoretiseren en 2) empirisch te onderzoeken hoe de verschillende betrokken actoren in vrijwillige pleegzorgtrajecten op lange termijn hun (ouderschaps)rol percipiëren, vervullen en hierbinnen onderhandelen.
Doctoraat in de Pedagogische Wetenschappen
Promotor(en): Lieselot De Wilde
Periode: oktober 2021 - oktober 2025