Vormgeven van een gede-institutionaliseerde professional. Verkennen van een sociaal-ruimtelijke professionele oriëntatie

Doctorand(us/a): Dries Cautreels
Omschrijving: De-institutionalisering (DI) wordt internationaal beschouwd en erkend als een hefboom bij de realisatie van inclusie voor burgers met een handicap. In onderzoek, beleid en praktijk wordt DI van oudsher gezien als de ontmanteling van residentiële zorg en het creëren van ‘community based’ leef-, woon- en werkomgevingen. Desondanks blijven een controlerende en repressieve cultuur en institutionele logica's in verschillende omgevingen circuleren en is er in veel situaties nog steeds een gebrek aan inclusieve sociale relaties. DI verwijst dus niet alleen naar de locatie en de aard van de architecturale en ruimtelijke inbedding, maar ook naar autonomie, cultuur en... professionaliteit. In mijn onderzoek zal ik me daarom richten op het 'professionaliserings-vraagstuk' waarbij 'institutionele logica's' een centrale plaats krijgen: zo zal een gede-institutionaliseerde (individuele en collectieve) professionele oriëntatie geconceptualiseerd worden als een voorwaarde om DI te realiseren.
Doctoraat in het Sociaal Werk
Promotor(en): Griet Roets , Rudi Roose
Periode: maart 2022 - maart 2026