Transparantie in het sociaal werk

Doctorand(us/a): Gretl Dons
Omschrijving: De laatste decennia is transparantie in het sociaal werk een richtinggevend kader geworden. Zowel in het sociaal beleid als in de praktijk. Transparantie is een complex en multidimensionaal concept dat verschillende betekenissen krijgt, afhankelijk van over wie het gaat, wie het gebruikt, of de context waarin het wordt gebruikt. In dit actieonderzoek, samen met praktijkmensen uit de verschillende sectoren van de jeugdzorg, ligt de focus op welke pedagogie wordt ontwikkeld in de praktijk van het sociaal werk als het gaat over transparantie zoals in de interacties tussen professionals en gebruikers. We willen onderzoeken hoe sociaal werkers transparantie als basishouding expliciet maken in hun dagelijkse praktijk en welke dilemma's zij daarbij tegenkomen. Het doel is om de praktijk zelf te veranderen. Een veranderingsproces in samenwerking met betrokkenen zelf met het oog op theorievorming.
Doctoraat in het Sociaal Werk
Promotor(en): Rudi Roose, Jan Naert (Sociaal Werk, Universiteit Gent)
Periode: oktober 2020 - januari 2025