Van gespecialiseerde medische zorg tot herstelgerichte gemeenschapszorg en weer terug: een historische analyse van sociaal werk praktijken in de behandeling van verslaving in Noorwegen

Doctorand(us/a): Kenneth Arctander Johansen
Omschrijving: Dit doctoraatsproject is een genealogisch onderzoek naar de wijze waarop verslavingsproblemen in Noorwegen sinds de 19de eeuw geconcipieerd zijn (welke verslavingen worden als welke problemen gecatalogeerd), welke behandelingswijzen daarvoor zijn ingezet en met welke legitimeringen. Op basis van die genealogische analyses kunnen vragen gesteld worden bij actuele ontwikkelingen in de identificatie en behandeling van verslaving.
Doctoraat in het Sociaal werk
Promotor(en)Michel Vandenbroeck, Stijn Vandevelde (Vakgroep Orthopedagogiek, Universiteit Gent)
Startdatum: 2014