Een doorgaande lijn als alternatief voor gescheiden systemen in de voorschoolse voorzieningen

Doctorand(us/a): Lobke Van Lombergen
Omschrijving: Het belang van voorschoolse voorzieningen van goede kwaliteit kent een stijgende interesse. Om kwaliteit te garanderen, is er alsmaar meer consensus dat voorschoolse voorzieningen best vertrekken vanuit een holistische kijk op kinderen, zoals in een geïntegreerd systeem waar leren en zorg niet los staan van elkaar. Vlaanderen kent echter een splitsysteem met aparte instanties voor kinderen tot en met drie jaar, de ‘kinderopvang’, en voor kinderen van drie tot zes jaar, het ‘kleuteronderwijs’. Dit betekent vaak een onderscheid tussen zorgen en leren en kent problematische gevolgen: lage toegankelijkheid van zorgvoorziening, plaats tekort, abrupte transities, hoge kosten voor ouders, lage personeelskwalificaties… Via een meervoudige casestudie van verschillende projecten die inzetten op een doorgaande lijn tussen opvang en onderwijs, worden implicaties en uitdagingen voor het verwezenlijken van geïntegreerde systemen in voorschoolse voorzieningen blootgelegd.
Doctoraat in de Pedagogische Wetenschappen
Promotor(en): Michel Vandenbroeck, Jochen Devlieghere (Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek, Universiteit Gent)
Periode: februari 2022 - februari 2028