Mede-burger worden via ouderenzorg: educatieve en integratietrajecten van vluchtelingen in Denemarken

Doctorand(us/a): Marianne Bruhn Kjeldsen
Omschrijving: Stedelijke overheden in Denemarken implementeren actueel en integratiebeleid (IGU) gericht op de toekomstige rekrutering van nieuwe werkkrachten in de ouderenzorg. Het IGU beleid belichaamt een door de Deense overheid aangestuurde onderwijs- en integratiestrategie, waardoor een programma van training en onderwijs wordt voorzien voor vluchtelingen. De onderliggende beweegreden houdt in dat vluchtelingen en in hoofdzaak vrouwen, ervaring hebben met zorg verlenen aan familieleden in hun land van herkomst. De doelstelling van het doctoraatsonderzoek is bijgevolg om deze stereotiepe probleemconstructies in het Deens beleid kritisch te belichten. Op basis van interpretatief en retrospectief biografisch onderzoek wordt onderzocht hoe inspanningen van de actoren in dit programma van training en onderwijs zich verhouden tot de diverse levensverhalen en opleidingsachtergrond van de vluchtelingen, en tot hun mogelijkheden in een verdergezette opleiding of mogelijkheden op de Deense arbeidsmarkt
Doctoraat in de Pedagogische Wetenschappen
Promotor(en): Griet Roets
Periode: juni 2019 - juni 2024