De betekenis van sport voor de sociale re-integratie van (ex-)gedetineerden

Doctorand(us/a): Marie-Lou Libbrecht
Omschrijving: De re-integratie van gedetineerden is een blijvend sociaal probleem. Vanuit de academische discipline Sociaal Werk komen kennishiaten naar voren; zoals het gebrek aan kennis vanuit een insiderperspectief; gebrek aan kennis over allerlei levensdomeinen die door de persoon in kwestie betekenisvol wordt geacht, zoals sport; gebrek aan onderzoek buiten de functionalistische benadering van re-integratie, waardoor integratie gereduceerd wordt tot preventie van recidive, etc. Binnen dit onderzoek wordt de expressieve dimensie van re-integratie vooropgesteld. Via casestudies van sportprogramma's in verschillende gevangenissen overheen Vlaanderen en Brussel, wordt aan de hand van participatieve observaties, interviews met (ex-)gedetineerden en actoren die betrokken zijn bij de implementatie van de sportprogramma's, alsook longitudinale follow-up interviews met ex-gedetineerden een programmatheorie over de betekenis en de werkingsmechanismen van sport voor (ex-)gedetineerden ontwikkeld.
Doctoraat in het Sociaal Werk
Promotor(en): Rudi Roose, Pascal Delheye ( Faculteit Politieke En Sociale Wetenschappen / Www.Detoekomstvandesport.Be, Universiteit Gent )
Periode: november 2021 - oktober 2025