Sociale cohesie in sociaalwerk praktijken voor gezinnen met jonge kinderen theoretiseren

Doctorand(us/a): Melissa Dierckx
Omschrijving: Sociale cohesie als theoretisch concept staat onder druk door verschillende maatschappelijke veranderingen zoals globalisatie en een stijgende culturele diversiteit. In lijn hiermee worden sociaalwerk praktijken voor gezinnen met jonge kinderen naar voor geschoven als diensten die de sociale cohesie in onze samenleving kunnen bevorderen. Ondanks de belangstelling voor sociale cohesie zorgt een gebrek aan conceptualisering ervoor dat een operationalisering en studie naar de impact van deze sociaal werkpraktijken voor gezinnen met jonge kinderen op sociale cohesie niet mogelijk is. Door een triangulatie van resultaten, bekomen via een verscheidenheid aan onderzoeksmethoden, draagt dit onderzoek bij aan de conceptualisering en operationalisering van sociale cohesie in sociaalwerk praktijken voor gezinnen met jonge kinderen in contexten van toenemende diversiteit.
Doctoraat in het Sociaal Werk
Promotor(en): Michel Vandenbroeck, Jochen Devlieghere (Vakgroep Sociaal Werk En Sociale Pedagogiek, Universiteit Gent)
Periode: oktober 2019 - oktober 2023