Sociaal werk, welzijn en gezondheid: Sociale grondrechten realiseren in interprofessionele samenwerking

Doctorand(us/a): Nele Feryn
Omschrijving: De gezondheidszorg in Europa is wordt geconfronteerd met uitdagingen: de vergrijzing, demografische veranderingen, ongelijkheden, complexe zorgbehoeften enz. De complexiteit van de gezondheids- en sociale problemen vereisen een betere coördinatie tussen de gezondheids- en welzijnssector en de belangrijkste beroepen binnen deze diensten. Hoewel de veronderstelling dat complexe sociale en gezondheidsvraagstukken beter gezamenlijk worden aangepakt, is er geen duidelijk inzicht in de realisatie van het recht op maatschappelijke dienstverlening. Er is dus nood aan verdiepend onderzoek over hoe de transitie van de eerstelijnszorg zich afspeelt op het kruispunt van sociaal werk en gezondheid en hoe (en of) interprofessionele samenwerking bijdraagt tot het recht op maatschappelijke dienstverlening de realisatie van sociale rechten. Daarnaast is het doel van deze studie om de factoren in kaart te brengen die samenhangen met de mogelijke leereffecten van interprofessionele samenwerking.
Doctoraat in het Sociaal Werk
Promotor(en): Rudi Roose, Joris Decorte (Vakgroep Sociaal Werk En Sociale Pedagogiek, Universiteit Gent)
Periode: maart 2019 - maart 2025