De denizen rebel. Trajecten van verborgen dak- en thuisloosheid in de schaduw van de welvaartsstaat

Doctorand(us/a): Sophie Samyn
Omschrijving: Het onderzoek wil trajecten van dak- en thuisloosheid bij migranten in Gent capteren door middel van etnografische methodes, d.w.z. observaties en informele gesprekken. We gaan op zoek naar hoe zij hun thuisloosheid ervaren en hoe ze zich verhouden tot verschillende diensten en vrijwilligerswerkingen in de stad. Sommige van deze dak- en thuisloze mensen hebben het bijzonder moeilijk omdat de toegang tot sociale grondrechten afhankelijk is van hun verblijfstatuut. Het recht op wonen is echter een mensenrecht die gerealiseerd moet worden voor alle mensen. Het doel van het doctoraatsproject is: (1) Het vastleggen van trajecten van migranten dak en thuisloosheid in Gent (2) Inzicht verwerven in de inspanningen en antwoorden van het (lokaal) sociaal beleid en maatschappelijk werk in het omgaan met dak- en thuisloosheid in het leven van mensen (3) Co-creëren van kennis met de dak- en thuislozen als bondgenoten in het streven van sociaal werk naar sociale rechtvaardigheid.
Doctoraat in het Sociaal Werk
Promotor(en): Griet Roets, Koen Hermans
Periode: 202 - 2024