Transformatief leren: op zoek naar educatief perspectieven in de mobilisering van sociale vrouwenbewegingen in de IGBO-gemeenschap

Doctorand(us/a): Uchendu Uchechukwu Ethelbert
Omschrijving: Sinds de prekoloniale, over de koloniale tot in de huidige postkoloniale tijden heeft Nigeria altijd heel wat vrouwenorganisaties gekend, die een belangrijke politieke vertegenwoordiging betekenden. Dit onderzoek vindt plaats in Igboland in Nigeria, een bijzonder interessante plek om de geschiedenis van vrouwenbewegingen te bestuderen. Na een historische studie, situeert het onderzoek zich in de periode na 1980 en gaat via kwalitatieve methodologieën na hoe de participatie aan deze emancipatorische vrouwenbewegingen zich verhoudt tot sociale verandering. Het onderzoek baseert zich op feministische theorieën uit het Zuiden die een welkome aanvulling bieden bij meer traditionele concepten en theorieën.
Doctoraat in het Sociaal Werk
Promotor(en): Vandenbroeck Michel, Griet Roets
Startdatum: oktober 2013