Jeugdonderzoeksplatform | JOP

JOP | JeugdonderzoeksplatformHet Jeugdonderzoeksplatform (JOP) is een Steunpunt voor Beleidsrelevant Onderzoek gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Het krijgt vorm als een interdisciplinair en interuniversitair samenwerkingsverband tussen de Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek (UGent), het Leuvens Instituut voor Criminologie - Onderzoekslijn Jeugdcriminologie (KU Leuven) en de onderzoeksgroep TOR (Vrije Universiteit Brussel). De doelstellingen van het JOP situeren zich op drie dimensies:

  1. kennisopbouw via ontsluiting van bestaand jeugdonderzoek,
  2. de realisatie van recurrente metingen om de leefwereld, levensomstandigheden en activiteiten van jongeren en evoluties hierbinnen in beeld te brengen ('de JOP-monitor' en 'JOP-schoolmonitor') en
  3. de realisatie van een internationale inbedding en kennisopbouw.

De vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek draagt bij tot de inventarisatie van jeugdonderzoek waarbij onder meer het sociaal pedagogisch en sociaal werk onderzoek in Vlaanderen in een online databank ondergebracht wordt. In het kader van de JOP-(school)monitor ligt binnen de vakgroep de focus met name op de studie van (het beleid ten aanzien van) jongeren in relatie tot de drie opvoedingsmilieus (gezin, school en vrije tijd) en de formele en informele steun. De vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek staat in voor de algemene coördinatie van het steunpunt. Vanuit deze rol fungeert de coördinator ook als nationaal correspondent voor het European Knowledge Centre on Youth Policy (ECKYP) en maakt tevens deel uit van de European Pool of Youth Researchers (PEYR).

Promotor(en): Prof. dr. Maria De Bie (promotor-coördinator), dr. Lieve Bradt (project-coördinator)
Onderzoekers/contact: Annelore Van der Eecken, Robin Kemper
Website: http://www.jeugdonderzoeksplatform.be