Brecht Peleman

Brecht Peleman

Telefoon: +32 9 264 62 92 || Mobiel: + 32 479 751 493
E-mail: Brecht.Peleman@UGent.be
Lokaal: 120.078 - tweede verdieping (adres)

Onderzoeksgebieden: Kinderopvang en Kleuteronderwijs || Continue Professionele Ontwikkeling || Meertaligheid || Transities in de Vroege Kinderjaren

Bibliografie  ||  Research Explorer