Lobke Van Lombergen

Lobke Van Lombergen

Telefoon: +32 9 264 62 95 || Mobiel: + 32 495 451 863
E-mail: Lobke.Vanlombergen@UGent.be
Lokaal: 120.006 - tweede verdieping (adres)

Onderzoeksgebieden: Voorschoolse voorzieningen || Split systemen || Kinderopvang || Kleuteronderwijs

Bibliografie  ||  Research Explorer