Ontwikkelingspsychologie

Visie

Onze sectie heeft als doel om de motivatie, betrokkenheid, veerkracht en het psychologische welbevinden van kinderen, jongeren, en jongvolwassenen in diverse levensdomeinen (thuissituatie, school, vrije tijd) optimaal te ondersteunen door te investeren in de psychologische behoeftes voor groei, namelijk de psychologische behoeftes aan autonomie, verbondenheid, en competentie. We streven hierbij naar structurele veranderingen met een duurzame, groeibevorderende impact, die zowel de psychologische basisbehoeftes van kinderen als van hun socialisatiefiguren ten goede komen. We staan voor excellent onderzoek en het versterken van het praktijkveld, vertrekkend vanuit een sterk geloof in het groeipotentieel van mensen.

Missie

Onze sectie beoogt wetenschappelijk gefundeerd onderzoek te voeren naar de factoren, zowel op persoonlijk als contextueel vlak, die de psychologische behoeftes en groei van kinderen ondersteunen, dan wel fnuiken.

Qua doelgroep richten wij ons in de eerste plaats op kinderen, jongeren en jongvolwassenen, alsook de spilfiguren die voor hun groei instaan (vb. ouders, leerkrachten, hulpverleners), al zijn wij ook geïnteresseerd in de belangrijkste ontwikkelingspsychologische taken doorheen de gehele levensloop. Op deze manier vormen de domeinen opvoeding, onderwijs, gezonde levensstijl en hulpverlening de primaire focus van onze sectie.

De Zelf-Determinatie Theorie vormt het theoretisch vertrekpunt, maar er worden synergieën gezocht met andere theoretische kaders, literatuurvelden en stromingen die groeigerichte thema's bestuderen. Op deze manier wordt zowel theoretisch verdiepend als verbredend te werk gegaan.

Onze sectie beoogt een interdisciplinaire aanpak, waarbij de expertise van academische partners, verbonden aan diverse faculteiten en onderzoeksgroepen, wordt samengebracht.

Onze sectie wil zich zowel intern als extern profileren, met name zowel binnen het wetenschappelijk veld als binnen het onderwijs- en vormingsaanbod, alsook op maatschappelijk vlak.

Onderzoeksprojecten

De Welzijnsmonitor

De Welzijnsmonitor meet jaarlijks via vragenlijstonderzoek de psychische gezondheid, veerkracht en studiemotivatie van studenten in het Vlaamse hoger onderwijs. Studenten worden door hun academische loopbaan heen opgevolgd. Zo kunnen passende interventies als MoodSpace op een wetenschappelijke manier worden uitgebouwd.

De Motivatiebarometer

Vanaf het begin van de COVID-19 crisis was het voor ons, motivatiepsychologen, duidelijk dat dit niet louter een sanitaire, maar ook een psychologisch-motivationele crisis zou worden. Ons belangrijkste wapen in het bestrijden van de viruscirculatie is immers ons gedrag. De bevolking in deze belastende omstandigheden duurzaam motiveren is geen vanzelfsprekendheid. Voor ons academici was deze crisis dan ook een unieke kans om bestaande theorieën te toetsen, verfijnen en optimaliseren. Daarvoor zetten we een grote longitudinale studie op bij Belgische burgers tijdens deze crisis, genaamd de Motivatiebarometer. In een 6-delige podcast, beschikbaar in Nederlands, Frans en Engels, discussieert het team van de Motivatiebarometer over psychologische thema's die relevant waren tijdens de COVID-19 crisis.

Publicaties

Bekijk en zoek in alle publicaties van onze onderzoeksgroep.

Medewerkers

Bekijk hier alle onderzoekers en hun onderzoeksprofiel: