Over de vakgroep

Missie en visie

De vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie is een multidisciplinaire vakgroep die verantwoordelijk is voor onderwijs, onderzoek en dienstverlening op het gebied van de Ontwikkelingspsychologie, Klinische Ontwikkelingspsychologie, Persoonlijkheidspsychologie, Sociale Psychologie en Peer Relations.

Naast een belangrijke bijdrage tot het onderwijs van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen verstrekt de vakgroep ook service onderwijs voor de Educatieve Masteropleiding en voor de faculteiten Letteren en Wijsbegeerte, Rechtsgeleerdheid, en Politieke en Sociale Wetenschappen. De vakgroep heeft ook een ruim aanbod voor studenten die via Erasmus een semester in het buitenland willen studeren of stage lopen.

Het onderzoek is gericht op de synergie tussen fundamenteel en toegepast of beleidsrelevant onderzoek met als doelgroepen normale en klinische populaties van verschillende leeftijden. Illustratief is onderzoek over motivationele processen, opvoeding en socialisatie; klinisch onderzoek over obesitas en eetstoornissen; onderzoek over persoonlijkheid, temperament en ontwikkeling van maladaptieve trekken en sociaalpsychologisch onderzoek over beslissingsprocessen, procedurele rechtvaardigheid, vooroordelen en politieke attitudes. Ons onderzoek hanteert uiteenlopende onderzoeksmethoden zoals vragenlijstonderzoek, longitudinale designs, en experimenten, en gebruikt daarbij vaak meerdere informanten.