Persoonlijkheidspsychologie

Gezamenlijk staan wij in voor onderwijs, onderzoek en dienstverlening in het brede veld van individuele verschillen tussen mensen. In de domeinen van de Differentiële en Persoonlijkheidspsychologie focussen wij op fundamentele vraagstellingen omtrent de aard, de meting en de ontwikkeling van deze individuele verschillen, zowel vanuit normatief perspectief als vanuit meer maladaptief of dysfunctioneel perspectief. Daarnaast richten wij ons ook elk op de vertaalslag van deze inzichten naar meer toegepaste domeinen, waarbij elkeen zijn eigen expertise inzet. In het bijzonder richten we ons hierbij op het terrein van vroege ouder-kind interacties, forensische toepassingen, ontwikkeling van sociaal-emotionele vaardigheden en applicaties binnen de arbeids- en organisatiepsychologie. Wij vormen aldus een heterogene groep van onderzoekers die een breed terrein beslaat, met als fundamenteel gedeeld vertrekpunt dat individuele verschillen tussen mensen in termen van persoonlijkheid, interesses, en identiteit een belangrijke bodem vormen voor de keuzes die men maakt, de ontwikkelingstrajecten die men in de familiale en professionele context aflegt en de wijze waarop men maatschappelijke rollen al dan niet opneemt.

Een overzicht van onze onderzoeksterreinen vindt u hieronder bij elke medewerker.

Medewerkers