Joke D'Heer

Onderzoeker verbonden aan de onderzoeksgroep Center for Journalism Studies van de vakgroep Communicatiewetenschappen aan de Universiteit Gent.

Joke D'Heer 

     |     +329 264 91 57     |     @JokeDHeer 

 

Mediarepresentatie
Politiek nieuws
Feministisch onderzoek
Kwantitatieve inhoudsanalyse
Reconstructie-interviews

 

Joke D'Heer behaalde haar diploma Communicatiewetenschappen aan de Universiteit Gent in de afstudeerrichting Journalistiek. Haar masterproef behandelde de representatie van vrouwelijke politieke kandidaten in de Vlaamse pers. In oktober 2018 startte ze als doctoraatsstudente aan de Universiteit Gent onder begeleiding van professor Sarah Van Leuven en dr. Sara De Vuyst. Haar project (BOF) focust op de representatie van vrouwelijke politici in de Vlaamse media en kijkt naar wat voor rol de journalist hierin speelt. Ze hanteert hierbij een intersectioneel perspectief.

 

 

 

 

Biblio