Research

Center for Journalism Studies (Vakgroep Communicatiewetenschappen UGent) voert onderzoek naar actuele ontwikkelingen binnen de journalistiek.

Het Center for Journalism Studies is een van de vier onderzoekscentra binnen de vakgroep communicatiewetenschappen van de Universiteit Gent. Sinds 2007 bundelen en versterken we het onderzoek naar actuele ontwikkelingen binnen de journalistiek, en het onderwijs over journalism studies.

We willen het bestaande onderzoeksprogramma uitbreiden tot een brede waaier van theoretische, praktische en technische aspecten van journalistiek, nieuwsproductie en politieke communicatie.

Momenteel staat professor dr. Sarah Van Leuven aan het hoofd van de onderzoeksgroep.

Expertise

In ons onderzoek staan alle facetten van de journalistiek centraal. Er wordt zowel belang gehecht aan de journalist als individu, als aan de sociale werkomgeving waarin professionele journalisten vandaag functioneren. Bovendien schenken we in ons onderzoek ook aandacht aan de gebruiker van het journalistieke eindproduct.

We leggen ons toe op onderzoek rond diverse nieuwsproductieprocessen, de komst van zogenaamde 'nieuwe media' binnen de journalistiek en we analyseren de media-inhoud van verschillende mediatitels.

Het CJS heeft op die manier een expertise opgebouwd die ingezet kan worden doorheen het hele ontwikkelingsproces van het nieuws, alsook de maker en gebruiker ervan.

Mediarecht en ethiek

Onderzoek met betrekking tot mediarecht, auteursrecht en de journalistieke deontologie.

 • Legal analysis and explorative research of the chilling effect on freedom of expression and information. (2010 - 2014)  Researchers: Ronan Ó Fathaigh, Promotors: Dirk Voorhoof, Co-promotors: Eva Brems
  Internationaal doctoraatsonderzoek naar de impact van het chilling effect op de vrijheid van de pers en de journalistieke vrijheid in schrijven en opinies.

De journalist en zijn beroep

 • Gender as a multilayered issue in journalism. Een onderzoek naar gender influence in Vlaanderen op niveau van newsroom organisatie, news output en media education (2012 - 2015) Researchers: Sara De Vuyst, Promotors: Karin Raeymaeckers, Co-promotors: Sofie Van Bauwel , 
 • De Belgische journalist in 2013: Een onderzoek naar het profiel van de Belgische beroepsjournalist, d.m.v. een enquête bij alle leden van de beroepsgroep, i.s.m. L’Université Libre de Bruxelles (2012 - 2013) Researchers: Karin Raeymaeckers, Annelore Deprez, Jeroen De Keyser, Sara De Vuyst, Juliette De Maeyer , François Heinderyckx , Manon Libert , Co-promotors:
 • Een onderzoek naar het profiel van de Vlaamse beroepsjournalist: d.m.v. een enquête bij alle leden van de beroepsgroep (2008 - 2008) Researchers: Karin Raeymaeckers, Dirk Voorhoof, Jeroen De Keyser, Annelore Deprez, Sarah Van Leuven, Hannes Cannie , Tim Hoebeke , Pieter Ugille

Innovatie in de media

Onderzoek naar de evoluties in de journalistiek ten gevolge van digitalisering en globalisering

 • De publieke sfeer in tijden van commercialisering en digitalisering: een multimethodisch longitudinaal onderzoek naar het gebruik van nieuwsbronnen in België. Case study: buitenlandberichtgeving (2009 - 2013) Researchers: Sarah Van Leuven, Promotors: Karin Raeymaeckers, Co-promotors: Annelore Deprez

 • Burgerjournalistiek als uitdaging voor de traditionele media: Op zoek naar een typologie voor burgermedia en hun invloed op de traditionele modellen van journalistiek (2008 - 2011) Researchers: Jeroen De Keyser, Promotors: Karin Raeymaeckers, Co-promotors: Steve Paulussen

 • Collaborative Community Media (CoCoMedia): (2007 - 2008) Researchers: Pieter Ugille , Steve Paulussen

 • An interdisciplinary research project on FLEmish E-publishing Trends: (2006 - 2009) Researchers: Steve Paulussen , Promotors: Karin Raeymaeckers

 • Een onderzoek naar het profiel van de Vlaamse beroepsjournalist: d.m.v. een enquête bij alle leden van de beroepsgroep (2008 - 2008) Researchers: Karin Raeymaeckers, Dirk Voorhoof, Jeroen De Keyser, Annelore Deprez, Sarah Van Leuven, Hannes Cannie , Tim Hoebeke , Pieter Ugille

Nieuwsproductie en content

Onderzoek naar selectieprocedures, gatekeepingpraktijken en bronnengebruik bij nieuwsproductie.

 • Credibility of BBC and CNN TV News in Hong Kong: a multimethodical study of the use of news sources in HK. Case study: international news (2010 - 2013) Researchers: Promotors: Karin Raeymaeckers, Co-promotors: Sofie Van Bauwel

 • Analyse van hedendaagse journalistiek vanuit narratief perspectief: (2008  - 2012) Researchers: Tim Hoebeke ,  Promotors: Karin Raeymaeckers

 • Internationale conflictberichtgeving in de Belgische geschreven pers: Een longitudinale framinganalyse van het conflict Israël-Palestina (2006  - 2009) Researchers: Annelore Deprez,  Promotors: Karin Raeymaeckers

 • The representation of science and technology in popular media: case study: biotechnology’ (2001  - 2004) Researchers: Pieter Maeseele ,  R. Dobbelaere , Promotors: Hans Verstraeten,  Co-promotors: 

 • NOVIB Oxfam International Inter Press Service (IPS) Partner-led Evaluation: (2007  - 2007) Researchers: Stijn Joye,  M. Pieter Matta ,  Co-promotors: 

 • Onderzoeksproject Kranten in de Klas: (2004  - 2009) Researchers: Annelore Deprez,  Laurence Hauttekeete ,  Tim Hoebeke ,  Pieter Ugille ,  Promotors: Karin Raeymaeckers

 • AIM: Adequate Information Management in Europe: (2004  - 2007) Researchers: Annelore Deprez,  Steve Paulussen ,  Promotors: Karin Raeymaeckers,  Co-promotors: Els De Bens

 • Complexity thinking in a post-genomic era: a science-philosophical study of Systems Biology and its implications for (i) molecular biology, (ii) philosophy of biology, (iii) sustainable agriculture, (iv) image building and perception with regard to (transgenic) organisms in various media (2005  - 2008) Researchers: Pieter Maeseele ,  Promotors: Hans Verstraeten

 • De media(de)constructie van rampen: Een multimethodisch longitudinaal onderzoek naar de Vlaamse nieuwsberichtgeving over internationale rampen (2006  - 2010) Researchers: Stijn Joye,  Co-promotors: Daniel Biltereyst

Samenwerkingsverbanden

Als onderzoekscentrum staan we open voor actieve samenwerking met onderzoekers van andere onderzoeksgroepen, zowel nationaal internationaal.

Zo hebben we in News Talk & Text (NT&T) een academische partner gevonden en bieden we ondersteuning aan journalistiek in Vlaanderen door samenwerkingsverbanden met het Fonds Pascal Decroos voor bijzondere journalistiek, het Steunpunt Media (Vlaamse overheid) en de Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ).

Op internationaal vlak werken we samen met de Missouri School of Journalism en maken we deel uit van diverse onderzoeksorganisaties als

Partner van het Future Media Lab

CJS maakt deel uit van de denktank van Future Media Lab, een open platform waar diverse mediasectoren, consumenten, beleidsmakers en academici discussiëren en debatteren over innovaties en hun impact op beleid.

Een issue dat hoog op de agenda staat is de toekomst van de journalistiek. Future Media Lab is een initiatief van de European Magazine Media Association (EMMA).