Toelatingsvoorwaarden

Rechtstreekse toegang

Er is een rechtstreekse toegang voor wie een Bachelor in de Politieke Wetenschappen behaalt. Dit geldt voor alle afstudeerrichtingen.

Voorbereidingsprogramma instroom: Bachelors binnen faculteit PS

Er is een voorbereidingsprogramma van 36 studiepunten voor wie een Bachelor behaalde in de Sociologie of in de Communicatiewetenschappen.

link naar studiegids

Voorbereidingsprogramma instroom andere Bachelors

Er is een voorbereidingsprogramma van 63 studiepunten voor wie een Bachelor behaalde in een ander academisch bachelorprogramma, of voor wie al over een ander masterdiploma beschikt.

Studenten die in hun vorige opleiding al een minor in de Politieke Wetenschappen volgden, kunnen vrijgesteld worden van diverse opleidingsonderdelen van het voorbereidingsprogramma. Dit wordt geval per geval beoordeeld. Het is eventueel mogelijk om een voorbereidingsprogramma met vrijstellingen te combineren met de masteropleiding.

link naar studiegids

Schakelprogramma

Er is een schakelprogramma van 63 studiepunten voor wie over een professioneel gericht bachelordiploma beschikt.

Link naar studiegids