Onderzoeksgroepen

Centrum voor Lokale Politiekcentrum lokale politiek.png

Het Centrum voor Lokale Politiek (CLP) van de Universiteit Gent spitst zich toe op wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en dienstverlening rond lokale politiek. Het centrum neemt daarbij een politiek-wetenschappelijk perspectief in en covert onderwerpen zoals lokaal politiek leiderschap, de werking van de gemeenteraad, besluitvorming op lokaal vlak, participatie, schaal (intergemeentelijke samenwerking, fusies en regiovorming) en Europeanisering van de lokale besturen. Het centrum bouwde rond die thema’s ook een uitgebreid curriculum op en stelt wetenschappelijke dienstverlening en expertise ter beschikking aan alle stakeholders in het brede domein van de lokale besturen.

Prof. dr. Herwig Reynaert - herwig.reynaert@ugent.be
website

GASPARgaspar

GASPAR is een onderzoeksgroep die zich toelegt op vier onderzoeksthema’s: politieke partijen, politieke vertegenwoordiging, participatie en federalisme. Deze thema’s worden op zichzelf, maar ook in combinatie met elkaar onderzocht. Ze worden zowel in België als in internationaal-vergelijkend perspectief onderzocht, zonder dat we gebonden zijn aan een bepaald beleidsniveau. We gebruiken daarvoor zowel kwantitatieve (surveys, experimenten, etc) als kwalitatieve (interviews, QCA, etc) methoden.

Prof. dr. Bram Wauters - bram.wauters@ugent.be
+32 9 264 97 23
website

Centrum voor Duurzame Ontwikkelingcdo

Het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling (CDO) werd opgericht in 1995 en wil via wetenschappelijk onderzoek, innovatief onderwijs en maatschappelijke dienstverlening het duurzaamheidsdenken verankeren in onze samenleving. De onderzoeksfocus ligt op duurzaamheidstransities en toekomstscenario's, duurzaamheidscontroverses, discoursen en socio-technische verbeelding, duurzaamheidseducatie, circulaire economie, duurzame steden, enz.

Prof. dr. Thomas Block - thomas.block@ugent.be
+32 9 264 82 08
website

Centrum voor EU Studieslogo EU-studies

Het Centrum voor EU-studies is de politiek-wetenschappelijke pijler van het Jean Monnet European Centre of Excellence van de Universiteit Gent

Prof. dr. Fabienne Bossuyt - fabienne.bossuyt@ugent.be
+32 9 264 69 65
website

Ghent Institute for International Studies

Het Instituut voor Internationale Studies van de Universiteit Gent spitst zich toe op wetenschappelijk onderzoek rond internationale politiek en global governance.

Prof. dr. Dries Lesage - dries.lesage@ugent.be
+32 9 264 69 41
website