Centrum voor Lokale Politiek

Het CLP doet politiekwetenschappelijk onderzoek naar diverse aspecten van lokale politiek. Hierbij focust het op het complexe geheel van instituties, actoren en processen in en rondom gemeenten en provincies. Het CLP heeft in haar onderzoek niet alleen aandacht voor de autonomie van de lokale besturen, maar bestudeert ook de interacties met de verschillende niveaus tussen en boven het lokale niveau.  Het CLP zet ook in op onderzoek naar vergelijkingen met andere landen.

  • Verkiezingen en kiesgedrag: exitpolls, coalitievorming
  • Politieke instituties en actoren: burgemeester, schepenen, gemeenteraad, provincieraad, leiderschap, cumul
  • Schaal en multi-level governance: fusies, intergemeentelijke samenwerking, regiovorming, Europeanisering, beleidsnetwerken
  • Participatie en democratische innovatie: burgerparticipatie, burgerschap
  • Beleidsgericht onderzoek: Europees Sociaal Fonds, Beweging.net, stadsmonitor, ombudsdienst
  • Leerstoel Frans Verheeke: ‘De Toekomst van de Sport

Medewerkers

Contact