FWO RODE NEUZEN: EENZAAMHEID

Rode Neuzen

Over de studie

Dit project (2021-2025) voert onderzoek naar het sociaal welzijn van jonge anderstalige nieuwkomers in Vlaanderen. Het onderzoek streeft drie doelstellingen na. Ten eerste zal het onderzoek de prevalentie van eenzaamheid bij jonge anderstalige nieuwkomers in kaart brengen en zal het onderzoek aandacht besteden aan migratiegerelateerde determinanten. Ten tweede zal het onderzoek nagaan of sociaal kapitaal op schoolniveau een beschermende invloed heeft op eenzaamheid. Ten derde zal het onderzoek zich richten op de onderliggende mechanismen in de relatie tussen sociaal kapitaal op schoolniveau en eenzaamheid. Om deze doelstellingen te verwezenlijken, zal er een mixed-method studie worden opgezet in secundaire scholen met onthaalklassen. Het project wordt gefinancierd door het FWO, wordt uitgevoerd in kader van “Rode Neuzen” en in samenwerking met Prof. Benedicte Deforche (PI, Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg) en Prof. Ilse Derluyn (Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek). Prof. Piet-Bracke is co-promotor van het project.

Algemeen Methodologie Steekproef

ALGEMEEN

Klik hier voor de algemene informatie omtrent
het doel en de inhoud van het onderzoek

LEES MEER

METHODOLOGIE

Klik hier voor informatie omtrent de gebruikte onderzoeksmethoden van het onderzoek.

LEES MEER (komt binnenkort)

STEEKPROEF

Klik hier voor informatie omtrent de steekproeftrekking en de uiteindelijke steekproef van de studie.

LEES MEER (komt binnenkort)

Vragenlijst Scholenrapport Publicaties

VRAGENLIJST

Klik hier voor informatie omtrent de vragenlijst en de verschillende vormen van eenzaamheid.

LEES MEER (komt binnenkort)

SCHOLENRAPPORT

Klik hier voor informatie omtrent de resultaten van alle deelnemende scholen.

Kwantitatieve / kwalitatieve resultaten

PUBLICATIES

Klik hier voor informatie omtrent de resultaten
van alle deelnemende scholen.

Protocol paper

Privacy en gegevensbescherming

Om de privacy van deelnemers te vrijwaren worden alle onderzoeksresultaten anoniem bewaard en gerapporteerd. Dit project volgt hierin het beleid van Universiteit Gent rond integriteit en ethiek in onderzoek en kreeg goedkeuring van de ethische commissie van de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen. Heeft u hierover vragen, dan kan u steeds contact opnemen met de UGent Data Protection Officer op privacy@ugent.be.

Rode Neuzen Team

Piet Bracke

Professor

Benedicte Deforche

Professor

Ilse Derluyn

Professor

Katrijn Delaruelle

Postdoc researcher

Sarah Devos

PhD researcher

English version