STAMINA project

Omschrijving

Het STAMINA project (2022-2026) voert onderzoek naar stigma m.b.t. geestelijke gezondheid bij Vlaamse jongeren met en zonder migratieachtergrond en hoe de school hierin een rol speelt, meer bepaald de sociale relaties met leeftijdsgenoten en leerkrachten, de schoolcultuur, de schoolstructuur en het schoolbeleid inzake geestelijke gezondheid. Het project wordt gefinancierd door het FWO onder promotorschap van Dr. Fanny D’hondt van de onderzoeksgroep CuDOS (Vakgroep Sociologie), Dr. Melissa Ceuterick en Prof. Piet Bracke.

Contact

Katrijn.Delaruelle@UGent.be
Lies.Saelens@UGent.be 

Partners

Dr. Fanny D’hondt (UGent, Vakgroep Sociologie)