Vacature Doctoraatsbursaal

(12-02-2024) UGent zoekt een Doctoraatsbursaal voor de vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht.

JOUW PROFIEL

 • Je bent houder van een diploma van Master in de Rechten. Aan de diplomavoorwaarden moet voldaan zijn op datum van aanstelling, laatstejaarsstudenten kunnen zich dus ook kandidaat stellen. Goede studieresultaten en/of relevante extra-curriculaire ervaring worden aanbevolen.
 • Je hebt een aantoonbare interesse in het (Belgische) arbeids- en/of socialezekerheidsrecht.
 • Je hebt goede schrijf- en presentatievaardigheden in het Nederlands en Engels.
 • Aantoonbare onderzoeksvaardigheden (masterproef, publicaties, papers) worden aanbevolen en kunnen worden toegevoegd aan de kandidaatstelling.
 • Je bent in staat om zelfstandig een onderzoeksproject uit te werken en uit te voeren onder begeleiding van je promotor.
 • Je bent communicatief vaardig en kan goed in teamverband werken, maar toont tegelijkertijd een hoge mate van zelfstandigheid, creativiteit en zin voor initiatief.

ONS AANBOD

De onderzoekseenheid Sociaal Recht van de Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht werft een voltijdse (100%) doctoraatsbursaal (M/V/X) aan in het vakgebied Sociaal Recht (Arbeids- en/of Socialezekerheidsrecht). De onderzoeker wordt gerekruteerd in het raam van de startsubsidie toegekend aan Prof. Dr. Inger De Wilde, gefinancierd door het Bijzonder Onderzoeksfonds van de Universiteit Gent.

 • Je werkt aan een onderzoeksproject dat je – onder begeleiding van jouw promotor Prof. Dr. Inger De Wilde – zelf mag vormgeven. Aan de kandidaatstelling is een kort onderzoeksvoorstel (zie hieronder) verbonden waarin je beschrijft welke thema’s jouw interesse genieten en hoe je jouw onderzoek zou willen vormgeven de komende vier jaren.
 • Je werkt in een team van onderzoekers en draagt bij aan de activiteiten van de onderzoeksgroep. Je kunt rekenen op een respectvolle omgeving die maximale kansen biedt op persoonlijke en professionele ontwikkeling.
 • Je publiceert en presenteert onderzoeksresultaten (op (inter)nationale congressen en studiedagen) en schrijft een doctoraatsproefschrift.
 • Wij bieden een voltijdse positie als doctoraatsbursaal bestaande uit een initiële periode van 12 maanden - die na positieve evaluatie, verlengd wordt naar een periode van in totaal maximum 48 maanden.
 • De indiensttreding is in principe voorzien vanaf 1 oktober 2024, maar een andere (vroegere of latere) startdatum is mogelijk in samenspraak met Prof. Dr. Inger De Wilde.
 • Het beursbedrag bedraagt 100% van het netto salaris van een AAP-lid in gelijke gezinsomstandigheden. Het individuele beursbedrag wordt door de directie Personeel en Organisatie bepaald op basis van gezinstoestand en anciënniteit. Het beursbedrag is een niet-belastbare studiebeurs. Meer informatie over onze salarisschalen https://www.ugent.be/nl/jobs/salarisschalen
 • Verder kan elk UGent-personeelslid rekenen op een aantal voordelen, zoals een breed opleidings- en vormingsaanbod, 36 dagen vakantieverlof aangevuld met jaarlijks vastgelegde brugdagen, een fietsvergoeding, ecocheques enz. Een volledig overzicht van onze personeelsvoordelen https://www.ugent.be/nl/jobs/personeelsvoordelen.htm

SOLLICITEREN

Solliciteren kan tot en met 26 maart 2024 (23:59) via e-mail gericht aan Prof. Dr. Inger De Wilde (inger.dewilde@ugent.be).

Stuur je CV, motivatiebrief en een kort onderzoeksvoorstel (max. 3 pagina's), alsook eventuele andere relevante informatie (bv. masterproef) mee. De selectie vindt plaats in de loop van de maand april 2024.

Heb je inhoudelijke vragen over de functie, aarzel dan zeker niet om contact op te nemen met Prof. Dr. Inger De Wilde (inger.dewilde@ugent.be).

De UGent voert een gelijkekansen- en diversiteitsbeleid en moedigt daarom iedereen aan om zich kandidaat te stellen. Heb je bepaalde aanpassingen nodig tijdens de selectieprocedure? Laat het dan weten via inger.dewilde@ugent.be