Week van de Criminologie en Update in de Criminologie : 22-23-24 mei 2017

Logo Week van de CriminologieDe vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht organiseert dit jaar voor het eerst de Week van de Criminologie. In deze week combineren we projectpresentaties van studenten met het recente onderzoek van de vakgroep:

  • Project Actuele Criminologie

Studenten van de tweede Bachelor Criminologie presenteren de projecten die ze ontwikkelden in het kader van het nieuwe plichtvak “Project Actuele Criminologie”. De resultaten worden in de namiddagen gepresenteerd  en staan open voor zowel andere studenten als voor het ruimere publiek.

  • Update in de Criminologie

Aansluitend op deze middagsessies worden avondsessies georganiseerd. De huidige Update in de Criminologie is daardoor net iets anders van opzet dan de voorgaande edities. In de huidige editie (2016-2017) wordt de Update voor het eerst op drie opeenvolgende avonden georganiseerd en richt zich weer op een specifiek thema: mensenrechten en opsporing, terreurbestrijding en migratie. Zo biedt de Update in de Criminologie criminologen en belangstellenden uit andere disciplines een uitstekende gelegenheid om zich bij te scholen in het onderzoek dat zich de afgelopen jaren ontwikkeld heeft met betrekking tot dit specifieke criminologische domein. Wat de impact van veranderingen in opsporing, terreurbestrijding en migratie op onze mensenrechten is, willen we in deze Update onder de loep nemen.

In de laatste avondsessie (24 mei) sluiten we de week van de Criminologie af met een eigenwijze visie op dit thema door stand-up comedian Bart Vantieghem.