Studiedag 'Omgaan met cannabis'

Studiedag 'Omgaan met cannabis'

De maatschappelijke en politieke discussie omtrent cannabis is sedert een aantal jaren weer fel opgelaaid. Jammer genoeg wordt dit debat al te vaak op een ongenuanceerde wijze gevoerd. Op 1 december 2003 organiseerde het Instituut voor Sociaal Drugsonderzoek in samenwerking met de Provincie Oost-Vlaanderen en het Provinciaal Steunpunt Lokaal Overleg en Vroeginterventie een studiedag omtrent 'Omgaan met cannabis'.

Tijdens deze studiedag werd cannabisgebruik vanuit drie invalshoeken belicht om op die manier bij te dragen tot een meer realistisch maatschappelijk debat. De studiedag richtte zich tot iedereen die werkt rond of geïnteresseerd is in de drugsproblematiek.

Ten eerste werd cannabisgebruik bekeken als sociale realiteit. De resultaten uit twee empirische onderzoeken brengen het gebruik op een objectieve wijze in kaart. Prof. Dr. Tom Decorte en Freya Vander Laenen belichtten de perceptie van respectievelijk ervaren gebruikers en jongeren. Prof. Dirk Korf bood - op basis van zijn eigen onderzoekservaring in het domein drugs - een kritische reflectie op de onderzoeksresultaten. Dit luik werd afgesloten met een getuigenis van een ervaringsdeskundige.

Ten tweede werd ingegaan op de huidige wettelijke regulering van het cannabisgebruik. An Schelpe schetste de elementaire principes van de nieuwe drugwet; Freya Vander Laenen maakte een kritische balans op.

Ten derde werd toegelicht hoe justitie de nieuwe drugwet in de praktijk tracht toe te passen. Procureur Jean Soenen legde uit hoe het strafuitvoeringsbeleid met betrekking tot cannabisgebruik eruitziet.

Aansluitend werd een paneldiscussie georganiseerd, waarin deze drie facetten van het cannabisgebruik werden samengebracht.

Programma

9.30-9.45 : Verwelkoming door de heer gedeputeerde JEAN-PIERRE VAN DER MEIREN

DEEL I: CANNABIS ALS SOCIALE REALITEIT

9.45-10.45 : Voorstelling van het onderzoek: 'Cannabis in Vlaanderen. Patronen van cannabisgebruik bij ervaren gebruikers'.

PROF. DR. TOM DECORTE, ISD, vakgroep strafrecht en criminologie, UGent

DIRK KORF, Bonger Instituut, Universiteit Amsterdam

10.45-11.15 : Vragen en discussie

11.15-11.45 : Drugbeleid op school: de leerlingen aan het woord.

FREYA VANDER LAENEN, IRCP, vakgroep strafrecht en criminologie, UGent

11.45-12.00 : Getuigenis van gebruikers

12.00-12.15 : Vragen en discussie

12.15-13.30 : MIDDAGPAUZE

13.30-13.45 : Verwelkoming en situering door de heer BERT MOSTIEN, drugcoördinator Provincie Oost-Vlaanderen

DEEL II: CANNABIS EN DE WETGEVING :

13.45-14.30 : De nieuwe drugwet - wat is er veranderd? Een poging om cannabisgebruik te reguleren binnen de nieuwe drugwetgeving.

AN SCHELPE, Provinciaal Steunpunt Lokaal Overleg en Vroeginterventie

FREYA VANDER LAENEN, IRCP, vakgroep strafrecht en criminologie, UGent

DEEL III: CANNABIS IN DE PRAKTIJK

14.30-15.00 : De strafuitvoering in de praktijk.

JEAN SOENEN, Procureur Parket Gent

15.00-16.00 : PANELDISCUSSIE met de sprekers van de dag

16.00-17.00 : Afsluiting van de studiedag en receptie