België

Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen

VAD, Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, overkoepelt het merendeel van de Vlaamse organisaties die werken rond de thematiek van alcohol, illegale drugs, psychoactieve geneesmiddelen en gokken, elk vanuit hun eigen invalshoek: opzetten van registratie of onderzoek, uittekenen van preventieprogramma's, hulp op maat, ... VAD tracht dit alles op elkaar af te stemmen. Cruciaal hierbij zijn studie en onderzoek, uitstippelen van een preventie- en hulpverleningsaanpak, informatieverstrekking, vorming en beleidsvoorbereiding.
Website: www.vad.be

Belgian Information Reitox Network (BIRN)

Het Belgian Information REITOX Network, BIRN, is een Belgisch netwerk van organisaties werkzaam rond drugs en drugverslaving. In dit netwerk wordt het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (WIV) als nationaal Focal Point bijgestaan door 4 Sub-Focal Points die de gewesten of gemeenschappen vertegenwoordigen. VAD is het Vlaamse Sub-Focal Point. Elke EU-lidstaat heeft zo zijn eigen Focal Point. Alle Focal Points samen vormen het Europese REITOX-netwerk dat druggerelateerde informatie doorspeelt aan het Europees Waarnemingscentrum voor Drugs en Drugverslaving (EWDD).
Website: https://www.emcdda.europa.eu/about/partners/reitox_en

De Druglijn

De DrugLijn is dé informatiedienst waar je anoniem terechtkan met allerlei vragen of problemen rond alcohol, medicatie en andere drugs. Maar ook vragen en problemen over andere onderwerpen als gokken, roken of internetverslaving kunnen aan bod komen.
Website: www.druglijn.be

Vakgroep Orthopedagogiek

De Vakgroep Orthopedagogiek, o.l.v. Prof. Dr. Geert Van Hove, aan de faculteit Psychologische en Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Gent, verricht onder meer nationaal en internationaal onderzoek met betrekking tot de behandeling en preventie van drugverslaving.

Vakgroep Epidemiologie en Sociale Geneeskunde

De Vakgroep Epidemiologie en Sociale Geneeskunde aan de Universiteit Antwerpen verricht onderzoek omtrent epidemiologie en preventie van chronische aandoeningen, epidemiologie en preventie van infectieuze aandoeningen (zoals AIDS), arbeidsgeneeskunde, milieugezond-heidskunde, verzekeringsgeneeskunde en jeugd-gezondheidszorg, gezondheidsproblemen in verband met leefgewoonten, enzovoort. Een aantal onderzoeken betreffen ook gebruik van legale en illegale roesmiddelen.
Website: https://www.uantwerpen.be/nl/overuantwerpen/faculteiten/geneeskunde-gezondheidswetenschappen/onderzoek-innovatie/vakgroepen--onderzoe/

Vakgroep Strafrecht, Strafvordering en Criminologie (K.U.Leuven)

Onder meer de equipe van Prof. Dr. Joris Casselman voert regelmatig onderzoek naar diverse aspecten van de drugproblematiek. Deze onderzoekseenheid beschikt niet over een eigen website.

Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP)

Het IRCP werd in 1992 opgericht als de Onderzoeksgroep Drugbeleid, Strafrechtelijk Beleid en Internationale Criminaliteit en kreeg in 2002 zijn definitieve naam. IRCP, dat geïntegreerd is in de Vakgroep Strafrecht en Criminologie van de Faculteit Rechten van de Universiteit Gent, spitst zich toe op drie grote thema's: justitie en binnenlandse zaken in de EU, strafrecht en strafrechtsbedeling in internationaal en vergelijkend perspectief, en strafrecht en strafrechtsbedeling in België. Onder meer drugsfenomenen worden er bestudeerd.
Website: https://ircp.ugent.be/

Département de Criminologie et de Droit Pénal

(Université Catholique de Louvain-La-Neuve)
Onder meer de equipe van Prof. Dr. Dan Kaminski voert regelmatig onderzoek naar diverse aspecten van de drugproblematiek. Deze onderzoekseenheid beschikt niet over een eigen website.

Federaal Wetenschapsbeleid

Het Federale Wetenschapsbeleid heeft tot taak: de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het wetenschapsbeleid en aanverwante aangelegenheden; in het bijzonder de tenuitvoerlegging, in opdracht van de Regering, van wetenschappelijke en technische middelen ter ondersteuning van de bevoegdheden van de Federale overheid; en de uitbouw van een permanente algemene expertise ten dienste van de Federale overheid in wetenschappelijke en technische gebieden.
In de databank FEDRA van deze dienst vindt men een omschrijving van alle onderzoeksprojecten die ter ondersteuning van de federale beleidsnota drugs werden opgezet.
Het Federale Wetenschapsbeleid was vroeger bekend onder de naam 'Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele aangelegenheden' (DWTC). De naamsverandering is een gevolg van het Copernicusplan voor de hervorming van de federale administratie.MSOC's België
Website: www.belspo.be

Modus Vivendi

Deze organisatie doet aan spuitenruil en andere harm reduction activiteiten in het Waalse landsgedeelte. Ze is onder meer bekend voor het 'Boule de Neige'-project, een peer support programma ter bevordering van veilig drugsgebruik. De organisatie werkt ook mee aan onderzoeksprojecten. Meer informatie op hun website: www.modusvivendi-be.org

Prospective Jeunesse

Prospective Jeunesse est une association sans but lucratif (asbl) fondée en 1978 et subventionnée par les pouvoirs publics communautaires et régionaux belges (Communauté française de Belgique et Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale) pour développer la recherche et l'action dans le domaine de la prévention des abus de drogues ainsi que dans le domaine des politiques et pratiques sociales.
Le bureau d'information et de recherche sur les drogues de Prospective Jeunesse (BIRD) est un service qui développe la recherche, l'accompagnement et les formations destinées aux adultes confrontés directement ou indirectement à la question de l'usage de drogues : parents, personnel scolaire et parascolaire, personnel psycho-médico-social, professionnels du secteur judiciaire.
Website: www.prospective-jeunesse.be

Beleidsnota van de Federale regering

Beleidsnota van de Federale Regering in verband met de drugproblematiek
   
Bijlage 1: Het drugbeleid van de omringende landen en enkele internationale organisaties
   
Bijlage 2: De Strafrechtelijke reactie op druggebruik