Denemarken

 

Nationale Gezondheidsraad

De taken van de Nationale Gezondheidsraad zijn opgesplitst in verschillende centra's met elks hun expertise terzake: statistieken, preventie, drugmisbruik,... De volksgezondheidswerkers zijn verantwoordelijk voor het rapporteren van de volksgezondheidssituatie in de verschillende delen van Denemarken.
Website: www.sst.dk

NIPH, The National Insitute of Public Health

Het Nationaal Instituut voor Volksgezondheid is een onafhankelijk onderzoeksinsituut, resorterend onder de bevoegdheid van het Deens Ministerie voor Binnenlandse Zaken en Gezondheid. Het onderzoek van het NIPH gaat uit van een brede gezondheidsdefiniëring. Verscheidene aspecten gerelateerd aan het gezondheidsbegrip worden onderzocht: ziektecijfers, doodsoorzaken, levenskwaliteit, omgevingsinvloeden, evenals de perceptie door de bevolking zelf omtrent hun eigen gezondheidsstatus.
Website: www.si-folkesundhed.dk