Duitsland

BISDRO, Bremer Institut für Drogenforschung (Duitsland)

Het Bremen Instituut voor Drugs Onderzoek werd gestart in 1986 en is een onafhankelijk departement van het Bremen Instituut voor Misdaad Beleid, parallel met het andere onafhankelijke departement, het Bremen Instituut voor Misdaad Beleid Onderzoek. Het BISDRO bevat twee takken: het onderzoeksinstituut en archieven voor drugsliteratuur (ARCHIDO). De voornaamste focus van BISDRO betreft drugsbeleid, drugscultuur, drugsgeschiedenis, drugsbeheer en het positief/negatief ambivalente karakter van elke legale en illegale drugs. De wetenschappelijke basis ligt in de sociale studies, sociologie en politicologie, in de culturele studies, Europese etnologie en subculturele etnografie, in psychologie, sociale psychologie en psycho-analyse, en in recht, crimineel recht en criminologie. Het instituut combineert theoretische, methodologische en praktijk-gerichte belangen, in een internationaal vergelijkend aspect. Het werkt in het veld van theorie, lesgeven en trainen. Het werkt ook als adviesorgaan voor alternatief drugsbeleid en voor zaken die verband houden met instituten en verenigingen. Als deel van de Universiteit van Bremen is het gelegen in twee aanpalende faculteiten, de rechtsfaculteit en de faculteit van sociale studies.

Website: https://www.uni-bremen.de

ARCHIDO, Archief an documentatiecentrum

Het Archief en Documentatiecentrum ARCHIDO werd opgestart in 1987 aan de Universiteit van Bremen., resorterend onder het Instituut voor Drugonderzoek BISDRO. ARCHIDO's centrale taak bestaat erin professionals, evenals het brede publiek, toegang te verlenen tot online publicaties i.v.m. druggerelateerde onderwerpen. Zodoende vindt men een uitgebreid overzicht terug omtrent allerhande publicatiemateriaal vanuit diverse benaderingen en perspectieven.

Website: http://www.archido.info/

INDRO, Institute for the Furtherance of Qualitative Drug Research, Acceptance-Oriented Drug Work, and Rational Drug Policy

INDRO is een niet-gouvernementele organisatie die sinds 1990 het belang van harm reduction en een rationaal drugbeleid behartigd. INDRO heeft een laagdrempelig medisch-sociaal opvangcentrum, waar cliënten methadon- en andere subsititutietherapieën ontvangen voor hun opiaatverslaving evenals een gebruikers- en injectieruimte. Daarnaast wordt onderzoek gevoerd en boeken gepubliceerd. INDRO wil een alternatief bieden voor het irrationeel prohibitiebeleid en het eenzijdig abstinentie-paradigma. Men gaat uit van de stelling dat de essentie van de huidige drugproblemen ligt in de criminalisatie van druggebruik en verbod op drugs, eerder dan bij de verslaafde individuen zelf!

Website: www.indro-online.de