Europese Organisaties

EMCDDA, European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (Portugal)

Het doel van de EMCDDA is de gemeenschap en hun lidstaten voorzien van objectieve, betrouwbare en vergelijkbare informatie op Europees niveau over drugs, drugsverslaving en hun gevolgen. Het agentschap specialiseert zich in het toezicht houden op de drugssituatie, en het analyseren van het antwoord op deze situatie. Het agentschap speelt ook een belangrijke rol in de implementatie van EU-actie over nieuwe synthetische drugs alsook in het toezicht houden op nationale en Europese strategieën, beleid en hun impact op de drugssituatie.

website: http://www.emcdda.europa.eu/

EDDRA, Exchange of Drug Demand Reduction Action

EDDRA is het resultaat van een langdurig, doorlopend project om informatie te verschaffen over activiteiten inzake het reduceren van de vraag naar drugs in de Europese Unie. Het systeem voorziet niet alleen in de behoeften van beroepsbeoefenaren, wetenschappers, beleidsmakers en besluitvormers betrokken bij de planning en tenuitvoerlegging van interventies op het gebied van het reduceren van de vraag naar drugs, maar het is eveneens toegankelijk voor de niet-gespecialiseerde gebruiker. EDDRA bestaat uit de volgende onderdelen: een netwerk van mensen in heel Europa; een regelmatig geactualiseerde on-linedatabase; en een gestandaardiseerd Europees elektronisch rapportagesysteem. EDDRA biedt u op eenvoudige wijze toegang tot gedetailleerde informatie over een breed scale aan interventies inzake de vermindering van de vraag naar drugs, variërend van drugspreventie, behandeling, tot verminderen van schade, in verschillende settings in de EU-lidstaten. Alle programma's bevatten een evaluatiecomponent. U heeft vrije toegang tot het systeem en kunt informatie uit de database informatie raadplegen, opzoeken en opvragen.is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de 16 nationale Reitox-focal points . U kunt de taal kiezen waarin u met de database wilt werken.

website: http://www.emcdda.europa.eu/themes/best-practice/examples

Correlation European Harm Reduction Network

Het doel van het 'Centraal- en Oost-Europees Harm Reduction Netwerk' bestaat uit het steunen, ontwikkelen en vertegenwoordigen van harm reduction strategieën inzake drugs, HIV, volksgezondheid en sociale uitsluiting; Hierbij hanteert men de principes van humanisme, tolerantie, samenwerking en respect voor de mensenrechten en vrijheden.

website: https://www.correlation-net.org/