Finland

STAKES, Nationaal Onderzoekscentrum voor Welzijn & Gezondheid

STAKES, het Nationaal Onderzoekscentrum voor Welzijn en gezondheid, verbindt zich ertoe het welzijn en gezondheid van de bevolking te ondersteunen, evenals de gelijke toegang tot de betreffende dienstverleningen te verzekeren. STAKES creëert relevante informatie en kennis, die het overmaakt aan beleidsmakers en actoren in het werkveld. Ook inzake alcohol- en andere drugproblemen, tracht STAKES onderzoek te ontwikkelen en nieuwe bronnen van kennis aan te reiken.

Website: https://www.thl.fi/fi/web/thlfi-en

 

AddictionLink / Päihdelinkki

De "VerslavingsLink" bestaat voor al diegenen die geïnteresseerd en/of bezorgd zijn omtrent het gebruik van alcohol, misbruik van drugs en andere verslavingskwesties. De website richt zich voornamelijk op een breed toegankelijk publiek en bevat eveneens informatie voor nieuwkomers binnen Finland (behandelingscentra, rechten,...).

Website: www.paihdelinkki.fi