Internationale Organisaties

UNDCP, United Nations International Drug Control Programme

Het United Nations Kantoor voor Drugs controle en criminaliteitspreventie (ODCCP) is wereldleider in het gevecht tegen illegale drugs en internationale misdrijven. Het ODCCP, gestart in 1997, bestaat uit het United Nations Drugs Controle Programma (UNDCP) en het United Nations Centrum voor Internationale misdrijven preventie (CICP). Het hoofdkwartier van het ODCCP ligt in Wenen en heeft 22 field offices en verbindingskantoren in New York en Brussel. Het ODCCP steunt op vrijwillige bijdragen, voornamelijk van regeringen, voor 90% van hun budget.

website: http://www.unodc.org

CND, Commision on Narcotic Drugs

De commissie voor verdovende drugs (CND) is het centrale beleidsorgaan binnen de United Nations op gebied van druggerelateerde zaken. Het analyseert de wereldwijde situatie en ontwikkelt voorstellen om het internationaal drugscontrole-orgaan te versterken om de wereldwijde drugsproblematiek tegen te gaan. In 1991 startte de UN General Assembly het Fund of the United Nations International Drug Control Programma (UNDCP) en breidde het mandaat van de commissie uit om het autoriteit te geven het volledige beleid van het UNDCP te bepalen.

website: https://www.unodc.org/unodc/commissions/CND/

UNICRI, United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute

UNICRI begon in 1968 als het United Nations Social Defense Research Institute (UNSDRI) door resolutie 1086 B (XXXIX) van de Economische en Sociale Raad die de Secretaris-Generaal vroeg om verder te gaan met maatregelen om de acties van de UN in de preventie en controle van zowel jonge delinquenten als volwassen criminaliteit te versterken. Het instituut bevond zich eerst in Rome, maar in 2000 verhuisde het hoofdkwartier van UNICRI naar Turijn.

Het instituut was opgericht om internationaal vergelijkbaar onderzoek te voeren als steun voor het UN Crime Prevention and Criminal Justice Programme. In de daaropvolgende jaren, met de toename van landen bij de UN, werden de opdrachten die het instituut kreeg veel complexer en verscheidener.

website: http://www.unicri.it

WHO, World Health Organization  

De wereldgezondheidsorganisatie, het gespecialiseerd orgaan van de UN voor gezondheid, werd opgericht op 7 april 1948. Het doel was het bereiken van een zo goed mogelijke gezondheid voor alle mensen. 'Gezondheid' wordt in de beginselen van het WHO gedefinieerd als 'een staat van complete fysiek, mentaal en sociaal welzijn, en niet slechts de afwezigheid van ziekte of gebreken.' Het WHO wordt voorgezeten door 192 lidstaten door de World Health Assembly. Die Health Assembly bestaat uit vertegenwoordigers van lidstaten van het WHO. De voornaamste taken van de World Health Assembly zijn het WHO programma en het budget van de volgende twee jaar goedkeuren en beslissen over belangrijke beleidsvragen.

website:  http://www.who.int