Nederland

CEDRO, Centrum voor Drugsonderzoek, Universiteit van Amsterdam

Het Centrum voor Drugsonderzoek (CEDRO) is in 1996 gestart onder de vlag van de Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. Sinds 1983 werd aan deze faculteit drugsonderzoek verricht, maar dit heeft zich pas sinds kort geïnstitutionaliseerd in de aparte onderzoeksgroep CEDRO. Het doel van het CEDRO is vanuit een sociaal-wetenschappelijke oriëntatie kennis op te bouwen over de verschillende aspecten van de drugsproblematiek. Door de uitstekende reputatie van de betrokken wetenschappers en de bijzondere positie van Nederland en Amsterdam in het internationale drugsonderzoek heeft het CEDRO een plaats aan het wetenschappelijk firmament verworven.

website: http://www.cedro-uva.org

Centrum voor Verslavingsonderzoek (CVO), Universiteit Utrecht

Op de Universiteit Utrecht wordt binnen verschillende disciplines onderzoek gedaan naar verslavingen. Binnen de Faculteit Sociale Wetenschappen (FSW) heeft dit onderwerp een lange onderwijs- en onderzoekstraditie.

Onder leiding van dr. G.F. van de Wijngaart wordt door het Centrum voor Verslavingsonderzoek (CVO) sinds 1979 aandacht besteed aan een breed spectrum van verslavingen. Dit heeft geleid tot een aanbod in onderwijs dat een relatief grote belangstelling geniet van studenten uit diverse studierichtingen en landen. Daarnaast is een aantal lijnen uitgezet waarlangs theoretisch en toegepast sociaal-wetenschappelijk onderzoek wordt verricht met een hoge output. Het CVO beschikt over een uitgebreid netwerk van formele en informele contacten op (inter)nationaal, lokaal en veldniveau. De medewerkers doen via verschillende geldstromen onderzoek.
website: http://www.drugresearch.nl

Bureau Bêta, Nijmegen

Bureau Bêta is een onderzoeksfirma die zich specialiseerde in evaluatie-onderzoek in het domein van de geestelijke gezondheidszorg. Het bedrijf bestaat sinds 1985 en heeft heel wat onderzoek met betrekking tot de drugssector verricht.

website: http://www.beta.nl

Intraval

INTRAVAL is een onafhankelijk bureau dat sociaal-wetenschappelijk onderzoek verricht. Het onderzoek is gericht op maatschappelijke vraagstukken die om een duidelijk antwoord vragen. INTRAVAL heeft door haar betrokkenheid, kennis en jarenlange ervaring een reputatie opgebouwd op het gebied van beleidsonderzoek. Het bureau beperkt zich niet tot onderzoek, maar brengt ook beleidsadviezen uit. Het onderzoek en advies concentreert zich voornamelijk rond de vier werkterreinen verslaving, leefbaarheid, welzijn en jeugd.

website: http://www.intraval.nl

Trimbos Instituut, Netherlands Institute of Mental Health and Addiction

Het Trimbos-instituut is het landelijk kennisinstituut voor geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke zorg in Nederland. De missie van het instituut is: kennis over geestelijke gezondheid creëren en doen toepassen in beleid en praktijk van de geestelijke gezondheidszorg, de verslavingszorg en de maatschappelijke zorg. De website biedt actuele en betrouwbare informatie over de werkterreinen van het Trimbos-instituut en bevat zowel informatie voor professionals als voor algemeen publiek.

website: http://www.trimbos.nl

De Jellinek

De Jellinek streeft ernaar om een internationaal toonaangevende excellente onderneming te zijn op het gebied van preventie, behandeling van leefstijl, afhankelijkheids- en verslavingsproblematiek. Het instituut is opgericht in 1909 als Medisch Consultatiebureau voor Alcoholisme. In de vijftiger jaren is de eerste alcoholkliniek opgericht die genoemd is naar Dr. Jellinek, een uit Hongarije afkomstige Amerikaan die veel onderzoek heeft gedaan naar alcoholisme. Van Dr. Jellinek is het concept afkomstig dat alcoholisme te behandelen is. De Jellinek is in de loop der decennia uitgegroeid tot de grootste verslavingsinstelling in Nederland met op maat gesneden programma's.

De Jellinek werkt samen met het Amsterdam Institute of Addiction Research (AIAR), dat verbonden is aan het Academisch Medisch Centrum en de Universiteit van Amsterdam. Het AIAR verricht in samenwerking met de Jellinek wetenschappelijk onderzoek op het gebied van verslaving en behandeling.

De Jellinek bestaat uit een groot aantal ambulante en klinische behandelprogramma's, justitiële verslavingszorg, resocialisatieprogramma's en een afdeling Preventie en Consultancy.
website: http://www.jellinek.nl

Gemeentelijke Geneeskundige en gezondheidsdienst Amsterdam (GG & GD)

De GG&GD, de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst, heeft binnen de gemeente Amsterdam een breed pakket aan diensten en taken. Een deel van de diensten van de GG&GD is publieksgericht en staan direct, tijdens openingsuren, ter beschikking van de inwoners. De poliklinieken bieden hulp bij verslavingsproblematiek (bij verslaving aan opiaten of een combinatie hiervan met andere middelen). Een ander deel van de diensten werkt voornamelijk in opdracht van gemeentelijke en/of particuliere instellingen. Hierbij valt onder andere te denken aan het werk van politie- en keuringsartsen, gezondheidsvoorlichting in opdracht van scholen, regievoering bij grotere zedenzaken, bij onderzoek naar een eventuele relatie tussen milieu en gezondheidsklachten. Ook kan de GG&GD in opdracht van zogeheten Meldpunten Extreme Overlast overgaan tot ontruiming en schoonmaak van woningen in het geval van een enorme woningvervuiling. Dit laatste betreft vrijwel altijd psychiatrische patiënten die zich in de maatschappij niet of nauwelijks kunnen handhaven. De GG&GD verricht daarnaast veel wetenschappelijk (gezondheids-)onderzoek en zet zich in om waar nodig gezondheidsbevorderend gedrag aan te leren en te stimuleren.

website: http://www.ggd.amsterdam.nl

Experimental Psychopharmacology Unit, University of Maastricht

University research group studying effects of medicinal and illicit drugs on brain and cognitive functions in humans.